Basisregistratie Grootschalig Topografie (BGT)

Op tijdreis met de BGT

Het gemeentelijk geo-werkveld krijgt de komende jaren te maken met nieuwe opgaven. Wat eerst de verre toekomst leek, komt snel dichterbij. Binnenkort rijden de eerste zelfrijdende auto’s misschien wel door uw gemeente. Onze omgeving wordt in rap tempo slimmer: lantaarnpalen, ondergrondse containers en zelfs parkeerplaatsen laten ‘real time’ weten wat hun status is. Veel van de ontwikkelingen vragen om een nog betere gemeentelijke gegevensinfrastructuur. Tegelijkertijd lijken er ook kansen te ontstaan om de informatievoorziening op een efficiëntere wijze te organiseren.

In het artikel ‘Tijdreis door de openbare ruimte’ in vakblad Geo-Info dat werd geschreven n.a.v. van een presentatie tijdens het DA2020 congres afgelopen april, wordt inzicht gegeven in de bestaande en toekomstige mogelijkheden van de Basisregistratie Grootschalige Topografie.

Tijdreis

Met een ‘tijdreis door de openbare ruimte’ kijken gemeenten en enkele partners uit het BGT werkveld naar de nu al bestaande toepassingen van het gebruik van de BGT in combinatie met andere gegevens (‘vandaag’), de manier waarop zij inspelen op nieuwe ontwikkelingen (‘morgen’) en de beelden die zij op dit moment hebben bij de toekomst (‘overmorgen’).