MDTO

Online review Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie – is verlengd tot 15 mei

Het Nationaal Archief ontwikkelt samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Binnenlandse Zaken (BZK/CIO Rijk) en het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) één set metadata voor duurzame toegankelijkheid voor alle overheden: Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie (MDTO). Om de conceptversie van MDTO verder te verbeteren, hebben we uw hulp nodig. Dat kan door deel te nemen aan de online review.

Doe mee!

Omdat verschillende mensen uit de doelgroep aangaven meer tijd nodig te hebben vanwege de coronacrisis, is de review op MDTO is met twee weken verlengd tot 15 mei 2020. Zie voor meer informatie over deze review en de bijbehorende documenten de aankondiging op het KIA kennisplatform Metadata.

Tegelijkertijd is op 1 mei ook de review van het concept XML-schema voor MDTO gestart. Deze loopt tot 29 mei 2020. Nu kunnen alle drie de modules van MDTO in samenhang worden beoordeeld: het informatiemodel, de koppelvlakspecificatie en het XML-schema. Meer informatie over het XML-schema is te vinden op het KIA kennisplatform Metadata. 

Onderwerpen van de review zijn:

  • het informatiemodel
  • het XML-schema
  • de koppelvlakspecificatie

Meer over MDTO

MDTO is de opvolger van het Toepassingsprofiel Metagegevens Lokale Overheden (TMLO) en vervangt tevens het Toepassingsprofiel Metagegevens Rijksoverheid (TMR). Meer informatie over de ontwikkeling van MDTO is te vinden op de website van het Nationaal Archief.