omdenken

Omdenken: van gegevens naar gebeurtenissen

De overheid beschikt over een immens aantal gegevens; over mensen, over objecten, over voorzieningen. Het is de basis voor de dienstverlening. Maar gegevens wijzigen en dan moet dat gemeld worden; binnen de eigen organisatie en vaak ook aan een van de andere zestienhonderd overheidsorganisaties en instanties. Zou het niet handig zijn als daar overheidsbreed afspraken en standaarden voor komen?

Om de gewenste verandering naar beter gebeurtenisgedreven werken te maken, moeten randvoorwaarden in kaart gebracht worden, afspraken geformuleerd (bijvoorbeeld over privacy!), knelpunten onderzocht, enzovoort. Dit proces is nog in volle gang, maar intussen is er al een eerste conceptversie van een berichtenstandaard voor notificeren opgeleverd. “Omdat we maximaal aan wilden sluiten bij wat er op dit gebied wereldwijd gebeurt, kwamen we uit bij CloudEvents: een specificatie voor het kunnen uitwisselen van gebeurtenisinformatie met gebruik van verschillende formaten, protocollen en patronen. Dus vooral geen wielen uitvinden die al uitgevonden zijn, maar voortbouwen op wat al ontwikkeld is en in de praktijk wordt gebruikt”, zegt Ad Gerrits, informatiearchitect bij VNG Realisatie.

Lees het artikel op iBestuur.