API

Nomineer de beste API van de Overheid

In de ontwikkeling naar een digitale samenleving, waar een veelheid aan digitale diensten eenvoudig met elkaar moeten kunnen samenwerken, neemt het belang van API’s toe. API’s zijn namelijk het smeermiddel van de platformeconomie. API’s – voluit Application Programming Interfaces - zijn kleine stukjes software die speciaal bedoeld zijn om gegevens te ontsluiten. Om de kennis hierover te vergroten heeft VNG Realisatie samen met partnerorganisaties Geonovum, het Bureau Forum Standaardisatie, de Kamer van Koophandel en het Kadaster het Kennisplatform API’s opgericht.

Verkiezing

Het Kennisplatform werkt aan een gezamenlijke API-Strategie voor de overheid. Het platform wil API’s beter bij de vraag laten aansluiten, kennis over toepassingen uitwisselen en de aanpak van verschillende organisaties op elkaar afstemmen en waar nodig standaardiseren. Inmiddels zijn er al veel interessante ontwikkelingen rond API’s binnen de overheid. Om hier meer bekendheid aan te geven, organiseert het Kennisplatform API’s dit jaar voor het eerst de verkiezing “Beste API van de Overheid”. Kent u een API die goed scoort op het gebied van toegankelijkheid, implementeerbaarheid en waarde voor de eindgebruiker? Meldt u deze dan nu aan als kanshebber. Deze API kan zowel door de overheid zelf zijn ontwikkeld als door een externe ontwikkelaar voor de overheid. Een voorwaarde is wel dat de API gepubliceerd is en extern is te toetsen.

Hoe doe je mee?

Stuur vóór 3 december een link van de documentatie op, zodat de jury de implementeerbaarheid kan beoordelen. Voeg daarnaast één presentatie sheet toe die kort uitlegt wat de API doet, voor wie hij toegankelijk is en waarom hij van waarde is voor de gebruikers.De prijsuitreiking vindt plaats tijdens de bijeenkomst van het Kennisplatform API’s in januari 2019.