PGB 2.0

Nieuwe planning landelijke invoering PGB2.0-systeem

Voor de landelijke invoering van PGB2.0 heeft de minister van VWS een nieuwe planning afgegeven.

‘Zorgvuldigheid boven snelheid’

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf zorgverleners in te huren. Gemeenten leveren een pgb vanuit de Wmo en de Jeugdwet. Voor het verwerken van de pgb-administratie is een nieuw systeem ontwikkeld. Dit PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeenten en zorgkantoren) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten, en het betalen van zorgdeclaraties.

Het systeem is nog niet af. De doorontwikkeling en de invoering van PGB2.0 is een complex ketentraject waarvoor geldt: ‘zorgvuldigheid boven snelheid’. Afgelopen december informeerden we gemeenten (Lbr. 19/106) dat er meer tijd wordt genomen voor de invoering van het PGB2.0-systeem. Mede op basis van leerervaringen met zogenaamde voorlopers besloot de minister van VWS om eerst nog te investeren in de technische basis waardoor (essentiële) functionaliteiten voor verstrekkers waaronder gemeenten later worden opgeleverd. Dit heeft ook impact op de planning van de landelijk invoering.

Planning

Momenteel worden er voorbereidingen getroffen om in het najaar nog een zorgkantoor als voorloper aan te sluiten. Andere zorgkantoren starten met het voorbereiden van de aansluiting op PGB2.0 vanaf Q1 2021. Gemeenten volgen daarna, zodra PGB2.0 de functionaliteiten bevat die voor gemeenten vereist zijn. Refererend aan de brief aan de Kamer (kenmerk: 1720125-208039- PPGB) betekent dit dat de eerste groepen gemeenten in het derde kwartaal van 2021 kunnen starten met de voorbereidingen. En dat de laatste groepen zijn aangesloten in het vierde kwartaal van 2022. De SVB houdt het huidige pgb-systeem (PGB1.0) gedurende deze periode werkend beschikbaar.

Als VNG ondersteunen we deze aanpak. Waarbij continuïteit in de dienstverlening aan budgethouders en zorgverleners is gewaarborgd. De eerste groepen budgethouders en zorgverleners (ruim 2500 respondenten) beoordelen het PGB Portaal (onderdeel van PGB2.0) bovendien met het rapportcijfer 7,8; een positief resultaat!

Leer- en voorbereidingsomgeving

Gemeenten zijn op 21 juli geïnformeerd over de stand van het zaken van het programma via een VNG ledenbrief (Lbr. 20/057). Daarin leest u ook een oproep om mee te denken en mee te doen. De VNG wil (opnieuw) een werkgroep formeren (zoals bij de start van het programma) die expertise inbrengt voor de verdere doorontwikkeling van PGB2.0. Zo kunnen er enkele belangrijke slagen gemaakt worden in de toekomstige werking van het systeem.

Voor gemeenten die willen meedenken en/of meedoen betekent dit niet dat van hen automatisch wordt verwacht dat zij meteen aansluiten op PGB2.0. VWS creëert voor deze gemeenten een leer- en voorbereidingsomgeving om goed te kunnen oefenen met en leren van de conversie, de aansluiting en de achterliggende processen, zonder de druk van deadlines voor aansluiting op de productieomgeving van PGB2.0.

Tijdens een webinar op 9 september geven we u een update van het programma en een toelichting op deze oproep. U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen.