Waarstaatjegemeente

Nieuwe cijfers GMSD – Participatiewet, stapeling, beschermd wonen en woonsituatie 70-plussers

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet, stapeling van voorzieningen, beschermd wonen en de woonsituatie van personen van 70-plussers. De (meeste) data heeft betrekking op het eerste halfjaar van 2021. Bekijk de cijfers hier.

Participatie en stapelingscijfers

De stapelingscijfers geven inzicht in het aantal huishoudens dat gebruik maakt van twee of meer gemeentelijke voorzieningen in het sociaal domein: de Wmo, de Jeugdwet en/of de Participatiewet. De stapeling van voorzieningen geeft een indicatie van de (soms veelzijdige) problematiek van inwoners. Het CBS kan deze statistieken verkrijgen door voorzieningen te koppelen op BSN niveau. De cijfers zijn beschikbaar op het gemeentelijke dashboard. U kunt de nieuwe cijfers hier bekijken.

Beschermd wonen

Het rapport beschermd wonen geeft aanvullende informatie over o.a. achtergrondkenmerken, zorgpaden en verhuisbewegingen van cliënten op het niveau van de centrumgemeente. Dit rapport kan tot nieuwe verdiepende inzichten leiden in de beschermd wonen situatie van uw gemeente.

Rapport op gemeentelijk en wijkniveau

In de GMSD vindt u bovendien van alle deelnemende gemeenten nog een aantal verdiepende rapporten. In het hoofdrapport van de GMSD vindt u extra cijfers over het gebruik van voorzieningen in de drie hoofdomeinen. Daarnaast is er voor elke gemeente een wijkprofiel beschikbaar, waarin gegevens op wijkniveau staan weergegeven. U kunt al deze rapporten bekijken op Waarstaatjegemeente, onderaan het dashboard van uw gemeente.

Volgende aanleverperiode eind januari van start

Gemeenten spelen zelf een belangrijke rol bij het verkrijgen van al deze inzichten. De Wmo gegevens, die elk halfjaar worden aangeleverd door gemeenten, vormen namelijk de basis voor de statistieken. De volgende aanleverperiode van de GMSD gaat op 31 januari van start en betreft de tweede helft van 2021. In het nieuwe aanleverprotocol vindt u hierover meer informatie. Daarnaast wordt er op 8 februari een webinar georganiseerd m.b.t. het aanleveren van gegevens voor de GMSD. Aanmelden voor het webinar kan via deze link.

Meer informatie

Meer achtergrondinformatie vindt u op onze pagina’s over de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein op de website van VNG Realisatie. Heeft u vragen dan kunt u een e-mail sturen naar waarstaatjegemeente@vng.nl  o.v.v. GMSD.

Over Waarstaatjegemeente

Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u cijfers over alle 345 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Onze instructievideo’s maken u snel vertrouwd met dit platform en de mogelijkheden.