Webinar

Nieuw: Leermodule Service Blueprints voor gemeenten

Veel gemeenten zijn continu bezig om hun dienstverlening voor inwoners en ondernemers te verbeteren. Om dit te kunnen doen, is inzicht nodig in de huidige klantreis en wat er kan worden verbeterd. De volgende vraag is dan: Hoe kan de ideale dienstverlening in de praktijk gerealiseerd worden? Hoe ziet de ideale dienstverlening eruit, en wat vraagt dan van de verschillende betrokken disciplines, zoals ICT, werkprocessen en wetgevingen?

Methodiek Service Blueprints

De methodiek Service Blueprints helpt gemeenten bij het verbeteren van toegankelijke en inclusieve dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen. De Service Blueprint methodiek helpt bij de ontwikkeling van de ideale klantreis en bij de vertaling van deze klantreis naar alle betrokken afdelingen in de organisaties. Service Blueprints kunnen ook gezien worden als het koppelstuk tussen de reis van de ‘inwoner’ en de systeemwereld van de overheid. De Service Blueprint-methodiek geeft vrij letterlijk een blauwdruk van de ideale inclusieve dienstverlening en wat dit betekent voor de verschillende betrokken disciplines zoals ICT, werkprocessen, kpi’s en wetgeving.

Met de leermodule Service Blueprints voor gemeenten kunnen gemeenteambtenaren zelf aan de slag met de Service Blueprints methodiek om hun dienstverlening te verbeteren. Dit doen we door middel van een online leermodule en een tweetal online workshops van drie uur.

Doel

De methode Service Blueprints is een innovatie aanpak waarbij de klantreis effectief doorvertaald wordt naar alle relevante disciplines binnen de gemeente.

Waarom/wat

Na succesvolle implementaties in diverse gemeenten wil de VNG Realisatie met de leermodule Service Blueprints een volgende stap zetten in het opleiden van gemeenten.

Praktische informatie

De leermodule bestaat enerzijds uit een online leermodule voor zelfstudie en anderzijds uit twee online werkgroepen van drie uur. In deze werkgroepen laten we deelnemers ervaren hoe de aanpak van de Service Blueprints-methodiek in de praktijk eruitziet.

Voor wie

Medewerkers van gemeenten met basiskennis van klantreizen.