pilot starter

Netwerkbijeenkomst lokale digitale democratie: woensdag 24 april

Ruim 2600 jaar geleden, in de 6e tot 4e eeuw voor Christus, is de basis gelegd voor onze bestuursvorm: de democratie. Iets dat de tand des tijds zo goed weet te doorstaan, weet zich aan te passen naar de veranderende behoeften van de heersende tijdgeest. Welke ontwikkeling de democratie nu dient te incorporeren? Digitalisering. Het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie stelt precies dit thema centraal en onderzoekt de mogelijkheden voor een krachtige lokale, digitale democratie. Op woensdag 24 april worden ervaringen gedeeld en inzichten opgedaan tijdens de Netwerkbijeenkomst lokale digitale democratie. Meld je aan en doe mee!

 

Doelstelling

Het doel van Democratie in Actie betreft het creëren van de randvoorwaarden voor inclusieve en veilige lokale digitale democratie, waarbij de techniek ondersteunend is aan het verwezenlijken van democratische uitgangsprincipes. Hiervoor worden verschillende instrumenten voor lokaal maatwerk ontwikkeld, zijn er innovatietrajecten gestart om de implementatie van open source participatietools te bevorderen én leren we door middel van het kennisnetwerk van - en met - elkaar over de kansen en risico’s die de digitalisering met zich meebrengt voor de lokale democratie.

 

Netwerkbijeenkomst

Op woensdag 24 april komen we bijeen om van elkaars ervaringen en inzichten te leren. We gaan in gesprek over de ontwikkelingen binnen de verschillende trajecten die zijn gestart én hoe deze verbeterd kunnen worden. Ook gaan we verder met het smeden van coalities die samenwerken aan de lokale digitale democratie van de toekomst. Omdat we leren door te doen, werken we tegelijkertijd in een kennisnetwerk waar jij jouw inzichten aan kan toevoegen. In het najaar moet dit resulteren in een gezamenlijk manifest dat sturend kan zijn voor de richting waarin lokale overheden aan digitale democratie werken.

 

Aanmelden

Meld je aan bij Victor Pluym. Klik hier voor meer informatie.