Etalage Monitor Sociaal Domein

Monitoren is een werkwoord

Ieder jaar was het weer paniek. Hebben we de cijfers voor de monitoring wel op orde? Terwijl het ook anders kan. Continue en structurele informatie als basis voor beleidskeuzes: voor de doorstroming in beschermd wonen, voor de afschaling van 24 uurszorg, voor de doorgeleiding van psychiatrische patiënten naar betaald werk. Diverse gemeenten hebben hiermee ervaring, al noemen ze het anders: ‘kennisgestuurd werken’, ‘betekenisvol sturen’ of ‘volgen, spiegelen, leren’.

“Rond 2015 wisten we het gewoon niet, het aantal jongeren in onze gemeente in jeugdzorg met verblijf. Terwijl we er wel verantwoordelijk voor waren”, memoreert Corina Brekelmans, projectleider kennisgestuurd werken in Nijmegen. Het was een wake-up call, waardoor het roer radicaal is omgegooid. Met behulp van een specialist in maatschappelijke impactmeting heeft Nijmegen alle gegevens in kaart gebracht en daar maatschappelijke businesscases (mbc’s) aan gekoppeld. “We streven bijvoorbeeld naar afname van jeugdigen met verblijf ten gunste van pleegzorg. Ook willen we stapeling van afzonderlijke voorzieningen voorkomen. De mbc’s helpen om heldere doelen te stellen en de voortgang erop te volgen. Inmiddels kunnen we per kwartaal of maand zien of iets toe- of afneemt”. Deze informatie vereenvoudigt aanzienlijk het gesprek met de aanbieders. “Daarvóór waren we afhankelijk van hun cijfers, nu weten we zelf hoe we ervoor staan en waar we naartoe willen.”

Lees het hele artikel 'Monitoren is een werkwoord'.

Verdiepende artikelen

Om meer achtergrond en duiding te geven aan de projecten uit de Etalage Monitoring Sociaal Domein, publiceren we een serie van vier verdiepende artikelen die steeds inzoomen op een of meerdere cases uit de etalage. Het eerste artikel, ‘Leren van cijfers en verhalen’ is al eerder verschenen. Hierin wordt aan de hand van monitoring van jeugdzorg in Eindhoven duidelijk dat de rol van data binnen gemeenten verandert: “Van afzonderlijk opererende onderzoekers die rapporten afleveren naar een gevarieerd team van beleidsmakers, wethouders, wetenschappers, onderzoekers en raadsleden dat de gekozen maatschappelijke trends en doelen volgt.” In de volgende artikelen komen onder meer de uiteenlopende ervaringen van de gemeenten Leiden, Amersfoort, Nijmegen, Wageningen en het Kennispunt Twente aan bod.