Dienstverlening

MijnApp: samen werken aan een nieuw informatielandschap

Één app voor alle dienstverlening: dat is de ambitie van MijnApp. De app wordt ontwikkeld samen met leveranciers, gemeenten en andere partijen en zal uiteindelijk deel uitmaken van een gemeentelijk IT-landschap dat er nogal anders uitziet dan het huidige. De vraagstukken over inkoop en beheer die dat oproept, worden samen met de VNG verkend, zo is te lezen in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie.

De gemeente Eindhoven nam het initiatief voor MijnApp, met de ambitie dat zoveel mogelijk dienstverlening laagdrempelig via de app wordt aangeboden. Dewi Delhoofen, programmamanager Digitale Transformatie van de gemeente Eindhoven: 'Het is géén gemeentelijke dienstverleningsapp. We willen dit ontwikkelen voor alle inwoners van Nederland, vanuit een platform met andere partijen. Zodat het ook aantrekkelijk wordt voor private partijen om mee te doen.' 

Andere gemeenten haken inmiddels aan: Utrecht en Haarlem willen meedoen en Mijn Gemeente Dichtbij (de ambtelijke organisatie van de gemeenten St. Michielsgestel en Boxtel) gaat voor het ruimtelijke domein de eerste klantvragen ontwikkelen en testen in MijnApp. De manier waarop MijnApp wordt ontwikkeld is innovatief en lijkt illustratief voor de nieuwe aanpak waarmee gemeenten en hun partners samen bouwen aan een nieuw informatielandschap. Het prototype van de app is ontwikkeld door de gemeente Eindhoven en leveranciers Weave en Solviteers. Andere partners haken aan, zoals tijdens het Fieldlab dienstverlening in Zwolle, waar met een aantal mensen van de Belastingdienst een koppeling werd onderzocht tussen MijnApp en de basisregistratie inkomen (BRI).

Als gemeenten en hun partners op deze manier toepassingen ontwikkelen, dan brengt dat vraagstukken omtrent beheer en inkoop met zich mee. 'Als gemeenten en marktpartijen allerlei losse componenten ontwikkelen en inkopen, hoe zorg je er dan voor dat die via open standaarden werken zodat ook andere partijen ze kunnen gebruiken? We kijken met de VNG hoe we tot een nieuw inkoopmodel kunnen komen waarin dit past,' zegt Delhoofen. Ook het vraagstuk van beheer wordt de komende tijd door de VNG opgepakt. Ze besluit: 'Als je iets hebt ontwikkeld, bijvoorbeeld een component zoals een slimme agenda, en driehonderd gemeenten willen deze gaan gebruiken, waar zetten we die dan neer? Hoe ga je deze verder ontwikkelen en beheren? Daar zijn we met andere gemeenten en de VNG mee bezig.'