Summer Schools

Meld u aan voor de Summer Schools Lokale Digitale Democratie

Digitalisering biedt kansen én belemmeringen voor de lokale democratie. Op 21 juni, 5 juli en 19 juli onderzoeken we beide kanten en zoomen in op de impact die digitalisering heeft op de verschillende rollen in het lokaal bestuur. 

De Summer Schools Lokale Digitale Democratie worden georganiseerd om enerzijds bewustwording te creëren rondom digitalisering en de invloed ervan op de lokale democratie. Anderzijds inventariseren we op welke manieren raadsleden, griffiers, bestuurders, ambtenaren, inwoners en zelfs journalisten door digitalisering een andere rolinvulling krijgen. Kennis delen, van elkaar leren en samen handelingsperspectieven ontwerpen gaat gezamenlijk op in deze Summer Schools.