Basisregistraties

Meer halen uit de basisregistratiesgeg

Gemeenten beheren een schat aan informatie in hun basisregistraties. Daar kunnen ze meer mee doen, bijvoorbeeld fraude opsporen en ondermijnende criminaliteit zoals drugshandel tegengaan. De gemeente Breda ontwikkelde daarvoor het Veiligheidsinformatieknooppunt. Andere gemeenten haken aan.

Data combineren

Esther Voeten, informatiemanager bij de gemeente Breda, vertelt in een artikel op iBestuur over het Veiligheidsinformatieknooppunt, afgekort tot VIK. Ze omschrijft VIK als een “business intelligence-concept” dat data uit basisregistraties combineert en analyseert.

“De bedoeling van VIK is dat de overheid binnen de regels van de privacywetgeving gegevens uit de basisregistraties gebruikt om maatschappelijke problematiek aan te pakken.” Vooralsnog gebruikt VIK gegevens uit een aantal basisregistraties: gegevens over personen (BRP), adressen en gebouwen (BAG), de waarde van onroerende zaken (WOZ), bedrijven (NHR) en eigendomsrelaties (BRK). Het toont gegevens uit deze registraties in verband met elkaar en visualiseert ze in de vorm van een netwerk.

Beproeven met andere gemeenten

VIK is onderwerp van een zogeheten praktijkbeproeving via de Pilotstarter, waarin meer gemeenten dit concept onderzoeken en gebruiken. Onder meer de gemeente Berkelland is aangehaakt. Erik Hekking, adviseur Informatievoorziening gemeente Berkelland: “We doen bij hoge uitzondering mee aan landelijke pilots, alleen als het duidelijke meerwaarde heeft voor onze inwoners. Bij VIK is dat het geval, vinden we. Het kan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid in onze gemeente. We leren op deze manier ook hoe het is om datagedreven te werken. VIK werkt in die zin als een vliegwiel om dit bij ons van de grond te krijgen.”

Ook de gemeente Helmond is aangehaakt bij de praktijkbeproeving. Helmond heeft haar eigen informatieknooppunt, waar informatie ten behoeve van toezicht en handhaving wordt verzameld en gedeeld met partners, zoals de politie. “We doen mee met VIK en ook met andere initiatieven omdat we geloven dat we van elkaar kunnen leren. Wij nemen de slimste ideeën mee om ons eigen knooppunt verder te ontwikkelen,” vertelt Hein Urselmann, projectleider IKP (informatieknooppunt) bij de afdeling Veiligheid en Naleving van de gemeente Helmond.