omgevingswetsoftware

Masterclass ‘Verwerving Omgevingswetsoftware door gemeenten’

Op 1 januari 2021 gaat de Omgevingswet in. Dat betekent dat elke gemeente moet zijn aangesloten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO bestaat uit een landelijke voorziening (DSO-LV), collectieve voorzieningen voor gemeenten (DSO-CG) en individuele voorzieningen van overheden. Het DSO-G (Gemeentelijke voorzieningen) is het deel dat een gemeente individueel moet organiseren. In de praktijk betekent dat dat gemeenten software (laten) maken of, in de meeste gevallen, aanschaffen. Gemeenten komen in de fase dat ze deze verwerving voorbereiden.

Vraagt u zich af welke software nu (echt) nodig is en welke software straks ook aansluit op het DSO-LV? Vindt u het verwervingsvraagstuk ten aanzien van deze software, zeker met deze grote stelselwijziging op komst, lastig?

In de eendaagse masterclass ‘Verwerving omgevingswetsoftware door gemeenten’ ondersteunt VNG, gemeenten in het zetten van de stappen om DSO-G op orde te krijgen. Door haar ambitie te formuleren, de vraag scherp te krijgen, te toetsen of hier (voldoende) aanbod voor is, de juiste stappen te zetten en te komen tot een plan van aanpak en uitvoering. De vragen ‘waarom’, ‘wat’ en ‘hoe’ ten aanzien van het verwerven van de omgevingswetsoftware staan centraal.

VNG heeft specificaties en tools ontwikkeld die helpen bij de vraag formuleren en heeft kennis verzameld over het aanbod in de markt en over het verwervingsvraagstuk. Deze kennis en het instrumentarium is en komt via diverse kanalen beschikbaar voor gemeenten en vormt ook de basis van deze masterclass.

Voor wie?

Deze masterclass is voor medewerkers van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van Omgevingswet software. Dit kunnen zijn: projectleiders DSO, projectleiders Omgevingswet, inkopers of managers I&A. Wij willen gemeenten van harte uitnodigen om zowel de inkoopverantwoordelijke als degene uit de ‘business’ deze masterclass te laten volgen.

Per Masterclass hanteert VNG een maximum van ca. 20 deelnemers.

De pilot is uitdrukkelijk bedoeld om na afloop feedback bij de deelnemers op te halen. Met de feedback wordt de inhoud van de Masterclass aangescherpt.

Leerdoelen

Na afloop van deze masterclass heeft u:

 • Inzicht in de relatie tussen Omgevingswet en DSO
 • Inzicht in welke softwarecomponenten nodig zijn voor de invoering van de Omgevingswet en aan welke ‘requirements’ deze moet voldoen
 • Inzicht in welke keuzes een gemeente kan maken (wat is wettelijk verplicht, ambitieniveau)
 • Inzicht in en kennis van hoe je de verwerving van deze software vormgeeft (wel of niet aanbesteden, etc.)
 • Inzicht en kennis betreffende het instrumentarium van de VNG en hoe deze te gebruiken.

Programma-opzet

Ochtend:

Kennismaking en voorstelrondje (9.30-10.00)

Waarom? (10.00-11.00)
Van Omgevingswet naar DSO? Andre van Nijkerken

 • Wat betekent de Omgevingswet?
 • Van Omgevingswet naar DSO
 • Wat is het wettelijk minimum en wat is het wettelijk minimum + VNG advies?

Wat – vraagkant? (11.15-12.30) 
Wat voor software heb ik nodig als gemeente? Nils Couwenbergh

 • Wat moet ik op hoofdlijnen in mijn software veranderen om klaar te zijn voor de Omgevingswet?
 • Welke keuzes moet ik maken als gemeente?
 • Waar moet deze software aan voldoen (GEMMA doelarchitectuur, waaronder de requirements)?

Middag:

Wat – aanbodkant? (13.30-14.45)
Wat is het aanbod van OW software? Floor Lekkerkerker

 • Hoe bevraag ik leveranciers die standaardsoftware aanbieden voor de uitvoering van de Omgevingswet?
 • Wat hebben de marktverkenning en marktconsultatie opgeleverd?

Hoe? (15.00-16.15)
Hoe verwerf ik? Jan van Veenen

 • Aan de hand van een aantal mogelijke situaties bespreken we de uitgangsposities voor gemeenten. Kan ik als gemeente mijn software updaten, een deel (onderhands) aanbesteden of moet ik alles aanbesteden.
 • Hoe gebruik ik de requirements in een uitvraag/aanbesteding?
 • Wat zijn de mogelijkheden om niet alleen op basis van papieren requirements te selecteren, maar ook bijvoorbeeld op demonstraties en representatieve proefopstellingen, en wat daar dan voor nodig is.

Afsluiting en evaluatie (16.15-16.30)

De Masterclass op 1 juli en 29 augustus zijn al vol. In september worden er nieuwe Masterclasses georganiseerd.
U kunt via deze link uw interesse aangeven. Wij houden u dan op de hoogte.