Open Data

Leveranciersbijeenkomst Open Datastrategie

Op woensdag 30 januari a.s. organiseert VNG Realisatie voor leveranciers een bijeenkomst over de open datastrategie die zij momenteel in opdracht van en samen met gemeenten ontwikkelt. De komende jaren zal het belang van open data voor gemeenten snel toenemen, onder meer als gevolg van nieuwe wetgeving. Daarom ontwikkelt VNG Realisatie in samenwerking met gemeenten een technische en strategische visie op open data. Deze visie omvat onder meer de benodigde technische en organisatorische aspecten rond het uitwisselen en hergebruiken van informatie volgens de principes van open data.

Op de bijeenkomst geven wij u inzicht in de tot nu toe ontwikkelde visie en de daarin gemaakte keuzes. Wat zijn onze voorlopige bevindingen en aanbevelingen? Graag bespreken wij de hoofdlijnen van ons plan en vernemen wij uw opvattingen en ideeën, zodat wij onze visie verder kunnen aanscherpen.

Praktische informatie

  • Datum: woensdag 30 januari
  • Tijdstip: 14:00u – 16:00u (aansluitend borrel)
  • Locatie: VNG, Nassaulaan 12 Den Haag

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij Lex Slaghuis (lex.slaghuis@vng.nl). Aanmelden is verplicht.