Etalage Monitor Sociaal Domein

Leren transformeren

De decentralisaties in 2015 waren niet alleen een overheveling van taken, maar vooral bedoeld om het ánders te doen. Niet langer denken vanuit rechten, maar vanuit behoeften en mogelijkheden. Geen versnipperd aanbod, maar mensen vanuit hun specifieke levenssituatie bijstaan. Minder zwaardere hulpverlening en meer lichte, preventieve ondersteuning. Hebben gemeenten er zicht op of ze in die ambitie slagen? En kan monitoring daarbij helpen?

De gemeente Wageningen, een parel in de etalage monitoring sociaal domein, heeft fors ingezet op preventieve hulpverlening. De opdracht ging naar Welsaam, een samenwerkingsverband van 28 partners, variërend van regionale partners als MEE Veluwe en Humanitas tot lokale organisaties als welzijnsinstelling Solidez en de speelotheek en voedselbank. De inspanning van dit ‘voorveld’ is, conform de decentralisatiegedachte, om mensen tijdig te helpen en te activeren. Ook de monitoring is daarop ingericht. “Onze focus ligt op individuele klanteffectmeting”, stelt Esther van der Zee, directeur bij Solidez. “Of onze activiteiten ook maatschappelijk effect hebben, is voor ons lastig te meten. Maar of een bewonersactiviteit, mantelzorgondersteuning, buurtbemiddeling of dagbesteding bijdraagt aan iemands welbevinden, participatie of vermindering van eenzaamheidsgevoelens, dat kunnen we zeker volgen. Wij monitoren dus expliciet op individuele resultaten en passen onze activiteiten daarop aan.”

Lees het hele artikel 'leren transformeren'.

Verdiepende artikelen

Om meer achtergrond en duiding te geven aan de projecten uit de etalage monitoring sociaal domein, publiceren we een serie van vier verdiepende artikelen die steeds inzoomen op een of meerdere cases uit de etalage. Hierin wordt aan de hand van monitoring van jeugdzorg in Eindhoven duidelijk dat de rol van data binnen gemeenten verandert: “Van afzonderlijk opererende onderzoekers die rapporten afleveren naar een gevarieerd team van beleidsmakers, wethouders, wetenschappers, onderzoekers en raadsleden dat de gekozen maatschappelijke trends en doelen volgt.” De artikelen kunt u terugvinden op de productpagina etalage monitoring sociaal domein.