Wet open overheid

Laatste week: consultatie open data standaard voor Wob-verzoeken

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bepaalt dat iedereen informatie mag opvragen over het handelen van de overheid. Het gaat daarbij om informatie over het beleid van een overheidsorganisatie en de voorbereiding en uitvoering daarvan. Steeds meer overheden maken deze documenten actief openbaar via hun eigen website, in lijn met het wetsvoorstel Wet open overheid . De openbare consultatie rond de standaard hiervoor is inmiddels gestart en duurt nog tot 14 juli.

Concept-standaard 

Om de toegankelijkheid, doorzoekbaarheid, vergelijkbaarheid en herbruikbaarheid van deze informatie te verbeteren, heeft een werkgroep deze concept-standaard ontwikkeld. Hiermee kunnen gemeenten Wob-documenten op een uniforme manier publiceren. De werkgroep, onder leiding van de provincie Noord-Holland, VNG Realisatie en Open State Foundation, heeft een zogenoemde interbestuurlijke semantische standaard opgeleverd. In een volgende fase wordt daarnaast mogelijk een berichtenstandaard ontwikkeld en onderzocht hoe de inhoud zich verhoudt tot het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO).

Consultatie gestart

De openbare consultatie voor deze standaard is vorige maand gestart. De werkgroep nodigt experts van gemeenten en andere organisaties uit om voor 14 juli 2019 een reactie te geven op deze concept-standaard. U kunt dit doen door te reageren in de discussie op een van de onderstaande platforms. Na de sluiting van de termijn worden de reacties verwerkt en zal een definitieve standaard worden vastgesteld.

Meer informatie

Meer informatie over de standaard en de consultatie vindt u op het Gemma Discussieplatform of op Github 
Heeft u vragen over het project dan kunt u contact opnemen met Patricia Gutterswijk. Als u vragen heeft over deze standaard neem dan contact op met Sander Bakker.