Laatste GEMMA nieuwsbrief van 2021

Laatste GEMMA nieuwsbrief van 2021

Recent is de laatste editie van de Gemma nieuwsbrief  van dit jaar  verstuurt. In de nieuwsbrief een terugblik op het laatste kwartaal en een vooruitblik voor het nieuwe jaar. De resultaten van het gebruikersonderzoek van de Softwarecatalogus zorgen voor nieuwe verbeteringen en in 2022 start een inventarisatie van de eisen voor de nieuwe Softwarecatalogus. Graag vragen wij uw aandacht voor de review van de architectuurafspraken; uw mening wordt gevraagd over de voorgestelde wijzigingen van de NORA principes. Daarom een dringende oproep aan architecten en niet-architecten uit de publieke sector: neem deel aan aan de review! 

Wij wensen u in ieder geval voorspoedige feestdagen en hopen u volgend jaar gezond (digitaal en fysiek) terug te zien. 

Team Architectuur en Standaarden

Zie de GEMMA nieuwsbrief