Klimaatneutrale gemeenten op de agenda

Klimaatneutrale gemeenten op de agenda

Honderd klimaatneutrale gemeenten in Europa, dat is het streven van de EU voor 2030. De VNG onderschrijft het belang van deze missie met het online congres ‘100 climate neutral cities by 2030 by and fort he citizens’.[1] Ook op het iBestuur Congres in september staat het onderwerp op het programma. Welke gemeenten in Nederland willen bij die 100 koplopers horen? Sluit je aan! 

In juni 2021 werd het online congres ‘100 klimaatneutrale steden in 2030’ gehouden, georganiseerd door de ministeries van Binnenlandse Zaken, Buitenlandse zaken, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, RVO, FME en Trade & Innovate. In de panelsessie werd nog eens duidelijk hoe nauw verweven de klimaatdoelen zijn met de digitalisering. Beide ontwikkelingen zijn door de EU benoemd als de belangrijkste transities van dit moment. Aan het woord kwamen onder andere Franc Weerwind, burgemeester van Almere en voorzitter van de VNG-comité Informatiesamenleving, en Lot van Hooijdonk, locoburgemeester Utrecht en voorzitter van het VNG-comité Economie, Klimaat, Energie en Milieu.

Wachten kan niet meer

Van Hooijdonk benoemde een aantal van de uitdagingen die de Europese ‘Green Deal’ met zich meebrengt voor gemeenten. “Frans Timmermans presenteerde begin juli het klimaatplan ‘Fit for 55’ als onderdeel van de Europese Green Deal. Als we inderdaad geen 45% maar 55% minder CO2-uitstoot willen in 2030, dan moeten we nu echt gaan handelen. Daarvoor moeten de randvoorwaarden om het klimaatakkoord uit te kunnen voeren, wel ingevuld worden vanuit het nieuwe kabinet. De maatregelen in het pakket ‘Fit for 55’ verhogen de urgentie alleen maar meer. Maar ik ben het met VP Timmermans eens dat hoe langer we wachten met investeren, hoe langer het duurt voor we resultaten zien.”

Niemand kan dat alleen en volgens Van Hooijdonk betekent dat meer samenwerken in het publiek-private domein, om gemeenten, bedrijven en andere ecosystemen met elkaar te verbinden. “En we moeten de inwoners actief betrekken. Daar ligt een belangrijke rol voor het kabinet en de Europese Commissie. We moeten de missie van 100 klimaatneutrale steden in 2030 zo concreet mogelijk maken voor iedereen.”

Digitaal als drijver

De informatiesamenleving en het klimaat zijn nauw met elkaar verbonden. Gevraagd naar de kansen die Franc Weerwind ziet in de samenhang tussen deze twee, zei hij dat digitale transformatie de sleutel is tot het voltooien van de Green Deal. “Digitalisering maakt maatschappelijke veranderingen mogelijk.” Hij voegde toe dat we leven in het digitale decennium: “Dat is ons kompas en geeft ons richting en focus.”

Weerwind heeft grote hoop voor de impact van zogenaamde ‘digital twins’ in het verwezenlijken van de Green Deal. Dit zijn digitale representaties van fysieke objecten of situaties, die worden gebruikt om de gevolgen van bepaalde scenario’s door te berekenen. In een real-time digitale tweeling van een gemeente kunnen dat vragen zijn als waar genereert de stad hitte die hergebruikt kan worden?’ En: wat als het water stijgt? Weerwind: “Digital twins kunnen worden gebruikt voor het maken van hittekaarten, voor het plannen van circulaire wijken en het toepassen van ‘predictive maintenance’.”

Doe mee!

De panelsessie werd afgesloten met een oproep aan gemeenten om zich aan te sluiten bij de missie. Wie nieuwsgierig is naar meer informatie, kan zich gratis aanmelden voor het iBestuur Congres 2021 en deelnemen aan de sessie ‘Gebruik digital twins for klimaatneutrale steden’

Ook kunt u zich nog aanmelden voor de andere sessies georganiseerd door de VNG, Werken aan vertrouwen: luister naar de mensen van de uitvoering en Bouwen aan een digitaal inclusieve samenleving.

[1] https://ec.europa.eu/info/publications/100-climate-neutral-cities-2030-and-citizens_en