Common Ground

Kijk op vernieuwing gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering

Gemeenten constateren dat met de snelheid van de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen er iets moet veranderen in de manier waarop zij hun informatiehuishouding organiseren. Alleen een fundamentele verandering maakt dit mogelijk. In een korte documentaire kijken onder anderen Valerie Frissen, hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering aan de Universiteit Leiden, Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving van de VNG, naar het belang van gemeentelijke samenwerking bij het vernieuwen van de dienstverlening en bedrijfsvoering.

Automatisering bij gemeenten begon meer dan dertig jaar geleden met eenvoudige computers. Daarna nam het gebruik van ICT snel toe en werden vragen rondom ICT steeds complexer. Complexer ook omdat honderden gemeenten, onafhankelijk van elkaar, hun eigen ICT-systemen bouwden en uitwisseling van informatie en data intern en onderling steeds lastiger werd. Of zoals Henri Lenferink, burgemeester van Leiden en voorzitter van het College van Dienstverleningszaken, het zegt: “Onze huidige ICT-systemen zijn enorm ingewikkeld geworden. Het zit als een spaghetti in elkaar met allemaal koppelingen.”

Om eind te maken aan de ‘spaghetti van koppelingen’ nemen gemeenten het initiatief in het opzetten van Common Ground. Common Ground is het idee om naast de bestaande gemeentelijke ICT-infrastructuur een nieuwe, moderne ICT-infrastructuur te bouwen voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. Met Common Ground kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering vernieuwen door processen te scheiden van de data waardoor zij flexibeler zijn en sneller innovaties kunnen doorvoeren.

Bij Common Ground staan de waarden openheid en transparantie centraal. Wat betreft Valerie Frissen, directeur SIDN fonds en bijzonder hoogleraar Digitale Technologie en Sociale Verandering aan de Universiteit Leiden, is hierbij vooral vertrouwen in elkaar ook noodzaak.

Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving bij de VNG, noemt Common Ground een manier om vraagstukken in de kern aan te pakken: “Het betekent niet meer pleisters plakken op elk incidentje dat je tegenkomt. Het betekent ook in het fundament verandering aanbrengen, waardoor je veel gemakkelijker problemen kan oplossen én ook aan de maatschappelijke vraag kan voldoen.”