Dutch Design Foundation vraagstuk

Jouw veiligheidsvraagstuk als project op de Dutch Design Week ?

Als gemeenten ontwikkelen we samen met elkaar innovatieve oplossingen voor actuele veiligheids- en ondermijningproblemen. Daar hebben we mensen voor nodig die meedenken, mensen die niet bang zijn om te ‘proberen’. Ontwerpers zijn daarin gespecialiseerd, daarom werken we al voor de derde keer samen met Dutch Design Foundation voor de organisatie van een ‘What if Lab’, waarin ontwerpers gekoppeld worden aan complexe vraagstukken. Dit jaar staan we in oktober met een pop-up What if Lab, waar live met een team aan de geselecteerde vraagstukken gewerkt gaat worden, op het grootste design-evenement van Noord-Europa: Dutch Design Week 2019.

Veiligheid en ondermijning

Inwoners willen zich veilig voelen in hun buurt of wijk. Dit gevoel van veiligheid wordt beïnvloed door zowel kleine zaken, zoals foutparkeren en zwerfvuil, als ook door grotere vraagstukken, zoals overlast van verwarde personen, georganiseerde criminaliteit en illegale wietplantages. Om goed te weten wat er speelt en daarop in te kunnen spelen zijn ogen, oren en handen in de wijk nodig, onder meer van politie en gemeentelijke handhavers. Maar ook van de inwoners, organisaties en bedrijven in die wijken zelf. De gemeente heeft een belangrijke overkoepelende rol in alle veiligheidsonderwerpen.

Criminaliteit organiseert zich steeds meer in netwerken, flexibele samenwerkingsverbanden die per gelegenheid tot stand komen. De van oudsher meer rigide instituties zoals politie, douane, belastingdienst, leger en handhavingsinstanties spelen een belangrijke rol in de aanpak. We verwachten van hen dat zij risico’s mitigeren en beperken. Criminaliteit wordt echter ook steeds ongrijpbaarder; onder- en bovenwereld lopen vaker door elkaar (ondermijning) en ook online ontstaan allerlei nieuwe criminele wegen die minder zichtbaar zijn.

Met name op lokale schaal liggen tal van aangrijpingspunten om deze opgaven bespreekbaar te maken en samen op te pakken. Juist op lokaal niveau liggen veel contacten tussen gemeenschappen, instellingen en mensen verankerd, die een aandeel kunnen hebben in de oplossing. In die relaties is het werken aan preventie en vroege signaleringen van spanningen mogelijk en nodig. Om deze veiligheidsaanpak vorm te geven is het organiseren van informatie cruciaal en dient er samengewerkt te worden met nieuwe, andersoortige partners (zowel offline als online) die van toegevoegde waarde zijn in de aanpak van deze problematiek.

Hoe zorgen we voor een effectieve, samenhangende en flexibele aanpak, die onderstaande vraagstukken weet te tackelen? 

  • Kunnen we, naast dat in onze samenleving de feitelijke criminaliteitscijfers dalen, ook het onveiligheidsgevoel van burgers verminderen? 
  • Kunnen we ervoor zorgen dat niet alleen de veiligheidsdiensten, maar ook ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties meer verantwoordelijkheid gaan voelen voor de veiligheid? 
  • Hoe creëren we een samenleving waarin niet wantrouwen maar vertrouwen leidend is? 

We zijn op zoek naar nieuwe toekomstige relaties tussen overheid, burgers en bedrijven om een nieuw perspectief te bieden op de veiligheidsvraagstukken van nu. We doen hierbij een open oproep aan alle gemeenten (en/of hun samenwerkingspartners): speelt er in uw omgeving een complex veiligheidsvraagstuk dat nieuwe perspectieven kan gebruiken? Wij bieden de kans om er samen met topdesigners, experts en kennisinstellingen mee aan de slag te gaan!

Hoe werkt het?

Beschrijf je vraagstuk (probleemstelling) zo bondig en concreet mogelijk (maximaal 700 woorden). Gebruik hiervoor het aanmeldformulier.

Stuur dit formulier voor 15 augustus 2019 naar nieuws.realisatie@vng.nl. Op 22 augustus beslist de jury, bestaande uit leden van het InnovatieKabinet, Dutch Design Foundation en experts op het thema veiligheid, welke tien vraagstukken het meest kansrijk zijn. Deze 10 vraagstukken vormen de shortlist voor de 3 vraagstukken die uiteindelijk onderdeel zullen worden van het What if Lab tijdens Dutch Design Week.