Invoering BGT is af, maar werk gaat door

Invoering BGT is af, maar werk gaat door

Blog: Noud Hooyman. NoudĀ is hoofd geo-informatie bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het is zover! Met ingang van 1 juli 2017 zijn overheden en organisaties die in opdracht van de overheid werken, verplicht de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) te gebruiken. Het was een pittige en omvangrijke klus, maar we hebben het geklaard. De BGT is nu nagenoeg landsdekkend. Daar ben ik trots op. Chapeau aan iedereen die daar aan mee heeft gewerkt. Nu kunnen we de vruchten van deze gestandaardiseerde grootschalige kaart van Nederland plukken en die vruchten zijn legio.