IPv6

Intentieverklaring IPv6 getekend

Logius, Forum Standaardisatie en VNG Realisatie nemen het initiatief om de implementatie van IPv6 te versnellen. Daarbij focussen zij zich in eerste instantie op de externe bereikbaarheid. Op 4 oktober bevestigen zij dit initiatief door samen met enkele leveranciers, serviceproviders en andere overheidsorganisaties een intentieverklaring IPv6 te ondertekenen. De ambitie is om het mogelijk te maken dat alle overheidsorganisaties eind 2021 via IPv6 bereikbaar zijn.

IPv6

IPv6 is een toekomstvast protocol voor internetadressen, ook wel IP-adressen genoemd. Met deze unieke nummers kunnen computers elkaar op internet vinden en identificeren. IPv6 kent geen beperkingen in het aantal beschikbare IP-adressen. Het bestaande systeem van internetadressen (IPv4) kent deze beperking wel. Een mogelijk toekomstig tekort aan IP-adressen heeft gevolgen voor de externe bereikbaarheid van overheden waardoor de dienstverlening in de knel kan komen. Om hun dienstverlening blijvend te kunnen garanderen, is het belangrijk dat alle overheden overstappen op IPv6 voor zowel websites als e-mail.

Tekst intentieverklaring

IPv6 is de open internetstandaard die iedere internetgebruiker nodig heeft om ook in de toekomst onbelemmerd gebruik te kunnen maken van internet. De Nederlandse overheid digitaliseert haar dienstverlening in hoog tempo en om voor alle inwoners en ondernemingen ook in de toekomst bereikbaar te blijven, moeten haar websites en mailservers ook via IPv6 (naast het oude beperktere adresprotocol IPv4) bereikbaar worden gemaakt. IPv6 zorgt bovendien voor betere 'end-to-end'-connectiviteit, hogere snelheid en meer innovatie. De afgelopen jaren heeft een groot aantal overheidsorganisaties IPv6 al ingevoerd voor websites en mailservers. 

De ondertekenaars, bestaande uit zowel overheden als leveranciers, willen deze ontwikkeling nu graag gaan versnellen. Zij zullen zelf alles doen wat in hun vermogen ligt om IPv6 te ondersteunen, zodat overheidsorganisaties uiterlijk per 31 december 2021 extern (d.w.z. via website en e-mail) volledig bereikbaar zijn via IPv6. De ondertekenaars roepen daarnaast het Forum Standaardisatie op om een overheidsbrede implementatieafspraak voor IPv6 te maken (net als eerder voor de internetbeveiligingsstandaarden is gedaan), en ook periodiek te meten en te rapporteren over de implementatievoortgang.