Gebruik BGT bij openbare ruimte

IMBOR 1.2 nu beschikbaar!

CROW heeft een nieuwe versie van het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte (IMBOR) 
uitgebracht. In deze versie zijn de vakgebieden groen-,  weg-, en terreinbeheer binnen het model bevroren. Beheerders en softwareleveranciers kunnen op basis van deze versie nu aan de slag met het vullen van hun databases en het ontwikkelen van software.

VNG/KING heeft een aanpak BOR-BGT ontwikkeld die gemeenten helpt om de informatie uitwisseling tussen BOR en BGT zo optimaal mogelijk in te richten. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van IMBOR.  Naast het uitwisselen van gegevens is in de aanpak BOR-BGT ook aandacht voor het op een samenhangende wijze vormgeven van werkprocessen.

Met de aanpak BOR-BGT en IMBOR 1.2 zetten gemeenten stappen richting realisatie van het geformuleerde gemeentelijke streefbeeld van één geïntegreerde objectenregistratie.