Common Ground

‘ICT is de ruggengraat van de organisatie’

Op de slotdag van het Fieldlab Common Ground was de blik met name gericht op bestuurders. Slechts een handvol van hen had de moeite genomen om naar Utrecht af te reizen, onder wie burgemeester Wobine Buijs van Oss. Zij hield een inspirerend betoog over het belang van ICT en Common Ground.

Wat betreft de Osse burgemeester is de winst van Common Ground met name dat gemeenten tot het inzicht zijn gekomen dat zij het samen moeten doen. “We moeten toe naar één systeem. Het maakt inwoners niet uit welk systeem dat is, als de gegevens maar uitwisselbaar zijn. Dat betekent onder meer dat vol moeten worden ingezet op de basisregistraties. Die gegevens zijn de basis van een veel gemeentelijke basisprocessen, waarvan inwoners afhankelijk zijn. Het betekent dat die basisregistraties goed gestandaardiseerd moeten zijn en goed moeten worden onderhouden. Maar het belangrijkste is toch dat we het als gemeenten gezamenlijk oppakken. Ik kan mij niet voorstellen dat je het vandaag de dag als gemeente allemaal zelf nog oppakt. En ook als je niet meewerkt aan de ontwikkeling van Common Ground, bijvoorbeeld omdat je een ander route volgt, dan is het toch belangrijk dat je je als gemeente committeert aan de ontwikkeling van Common Ground.”

Dat het proces rond Common Ground de nodige tijd in beslag neemt, schrikt Buijs niet af. Ze heeft er alle begrip voor. “Het is ook niet even iets dat je snel regelt. Daarnaast moeten we vermijden dat we het volgende ICT-project van de overheid worden. Net als bij andere, grote projecten is het bij Common Ground noodzaak om in het begin de tijd te nemen om de fundamentele basis uit te denken. Daar moet op hoofdlijnen overeenstemming over zijn. De stap erna is om aan de hand van diverse processen de zaak iteratief, in kleine stappen, in te richten. Dat past ook beter bij de samenleving waarin we nu leven. Wat mij betreft is de tijd van het grote plannen voorbij”, aldus Buijs, die graag uitgaat van een verhouding 80/20. “Zorg dat je met 20 procent van de energie 80 procent van de basis geregeld krijgt.”

Het volledige verhaal met Wobine Buijs kunt u lezen in het VNG Realisatie E-Magazine nr. 6.