Handreiking Wlz Bevraging gereed

Handreiking Wlz Bevraging gereed

Op 1 juli komt de vernieuwde dienst Wlz Signalen beschikbaar. Met deze dienst wordt het voor gemeenten mogelijk om gedurende de looptijd van een Wmo-verstrekking een actief signaal te ontvangen wanneer een Wmo-cliƫnt ook een Wlz-indicatie krijgt. Vooruitlopend op de vernieuwde dienst, is afgelopen week de handreiking Wlz Bevraging verschenen die dient als stappenplan voor gemeenten zodat zij snel en eenvoudig kunnen toetsen of een klant een lopende Wlz-indicatie heeft.

Met de dienst Wlz Signalen kan dubbele verstrekking/financiering tijdig worden stopgezet en eventuele discussie over onterechte betalingen aan zorgaanbieders of ondersteuners worden voorkomen. Hiermee wordt een stap gezet in het verder terugbrengen van onnodige administratieve lasten in de Wmo. De dienst Wlz Signalen komt beschikbaar via het GGk Portaal van het Inlichtingenbureau.

De handreiking Wlz Bevraging is opgesteld door Ellen Koster van VNG Realisatie in samenwerking met een aantal gemeenten. De handreiking is te downloaden van de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Wilt u meer weten over deze dienst, kunt u het webinar terugkijken dat op 27 mei plaatsvond waarin ook een demo werd gegeven.