Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

Goede samenwerking sleutel bij uitvoering project Beter Kenbaar

Marco Scheffers begeleidt vanuit de VNG sinds 2,5 jaar gemeenten bij de wetswijziging van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb). Hij kijkt in het VNG Realisatie e-magazine terug op het project.

Van alle gemeenten is 98 procent per 1 januari 2021 over op de vernieuwde Wkpb. Wat betekent dat zo goed als alle informatie vanuit gemeenten over publiekrechtelijke beperkingen op onroerende zaken vanaf nu op één plek bij het Kadaster bijeen zijn gebracht en vanuit deze bron publiekelijk beschikbaar worden gesteld. De gegevens van de overige overheden volgen in 2021. Dankzij het project Beter Kenbaar is het mogelijk dat iedereen - burgers, notarissen en andere geïnteresseerden - eenvoudig inzicht krijgen in de door de overheid opgelegde beperkingen op een stuk grond of een gebouw.

U leest het hele interview in het VNG Realisatie e-magazine #11