KIDO light

Gezocht: gemeenten die kwaliteitssysteem KIDO light willen uitproberen

In het kader van het project Grip op Informatie is VNG Realisatie op zoek naar gemeenten die het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer Decentrale Overheden (KIDO) in de praktijk willen toepassen. Het gaat daarbij om de nieuwe, ‘light’ versie van dit systeem, die dit najaar werd gepresenteerd.

Kwaliteitssysteem KIDO

Gemeenten zijn verplicht een kwaliteitssysteem voor informatiebeheer te hanteren op basis van artikel 16 van de Archiefregeling. In 2016 is hiervoor de handreiking KIDO ontwikkeld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen. Dit systeem biedt handvatten voor de beleidsontwikkeling, inrichting en uitvoering van informatiebeheer. De afgelopen jaren is in de praktijk geconstateerd dat deze handreiking als te complex wordt ervaren.

Praktijkervaring opdoen

Met de conceptversie van KIDO light, die onlangs is gepresenteerd, willen de opstellers tegemoet komen aan de behoefte aan een meer praktische, handzame vertaling van de Handreiking KIDO. Samen met een aantal geïnteresseerde gemeenten wil VNG Realisatie komend jaar praktijkervaring opdoen met KIDO light.

Meer informatie en aanmelden

Op 8 september 2020 heeft VNG Realisatie een webinar georganiseerd over KIDO light. Dat webinar kunt u terugkijken. Meer informatie vindt u ook op de site van het Kennisnetwerk Informatie en Archief op Pleio.

Aanmelden

Is uw gemeente geïnteresseerd in het opdoen van ervaring met KIDO light en het delen van uw ervaringen en inzichten met andere gemeenten? Meld u dan voor 23 oktober 2020 aan voor de Projectgroep KIDO Light via dit formulier.