Zicht op Zorgpaden

Gezocht: gemeentelijke deskundigen voor klankbordgroep Zicht op Zorgpaden

Sinds 2015 behoort de jeugdzorg tot het takenpakket van de gemeenten. Aan de stijgende kosten hiervan, die zwaar wegen op de gemeentelijke begrotingen, is al veel aandacht besteed. Maar ook de kwaliteit van de zorg en de opdrachtgeversrol van gemeenten kunnen mogelijk beter. Daarom zijn vijf gemeenten samen met het VNG-programma Zorg voor de Jeugd en VNG Realisatie een project gestart om aan de hand van al beschikbare data de aanpak van de jeugdzorg te verbeteren. Voor de klankbordgroep bij dit project, Zicht op Zorgpaden, zoeken wij gemeentelijke professionals die in hun dagelijks werk met jeugdzorg te maken hebben. We denken daarbij aan ervaren mensen op het gebied van beleid, contractmanagement en uitvoering. De klankbordgroep komt op woensdagmiddag 29 januari 2020 in Utrecht voor het eerst bij elkaar.

Berichtenverkeer

Kunnen gemeenten effectiever opereren en het stelsel samen met verwijzers en aanbieders van jeugdzorg verbeteren? Die vraag was het uitgangspunt voor de gemeenten MiddenDrenthe, Lelystad, Roermond en Den Bosch en de Regio Twente om met VNG Realisatie Zicht op Zorgpaden te starten.
In dit project werken beleidsmedewerkers en data scientists samen om een eenvoudig informatie-instrument te ontwikkelen dat inzicht geeft in de trajecten - oftewel zorgpaden - die cliƫnten in de jeugdzorg bewandelen en de effectiviteit daarvan. Daarbij baseren zij zich op het berichtenverkeer tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Schat aan informatie

Dat berichtenverkeer, dat bijvoorbeeld bestaat uit een verwijzing van een huisarts of een bericht van een zorgaanbieder dat een bepaalde behandeling is gestart of gestopt, bevat een schat aan informatie. Daarmee kan onder meer zichtbaar worden gemaakt welke zorgpaden effectief zijn en hoe de vergelijking tussen verschillende aanbieders uitvalt. Ook kunnen afwijkingen van wat wenselijk is worden gesignaleerd.

Prototype

Naar verwachting levert de projectgroep begin 2020 een eerste versie van het instrument op. Dat prototype zoekt naar afwijkende patronen in de enorme hoeveelheid data van het berichtenverkeer. Dat product zouden we met een grotere groep gemeentelijke deskundigen willen toetsen om de meerwaarde en effectiviteit ervan te verhogen. Zodat gemeenten straks over een instrument beschikken waarmee zij de kwaliteit van de jeugdzorg kunnen verbeteren.

Meer informatie en aanmelden

Heeft u als professional in de dagelijkse praktijk vanuit de gemeente met jeugdzorg te maken? En wilt u meewerken aan het succes van Zicht op Zorgpaden? Meldt u zich dan aan voor de Klankbordgroep Zicht op Zorgpaden. Wij nemen dan contact met u op. Met vragen over dit project kunt u terecht bij projectleider Eelco de Winter van VNG Realisatie.