Common Ground

Gezamenlijke uitvoering gemeenten structureel voortgezet

Gemeenten zetten hun samenwerking op gebied van ICT en nieuwe technologie structureel voort. Dat hebben de leden op de Algemene Ledenvergadering besloten tijdens de tweede dag van het VNG Jaarcongres.

Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is voor gemeenten noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van inwoners, bedrijven, gemeentelijke organisaties en bestuurders. Daarom kozen gemeenten in 2017 voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU).

Meerjarenprogramma

Op de ALV besloten de leden over het Meerjarenprogramma GGU 2020–2024. Dit programma omvat:

  • Meerjarige structurele activiteiten waarmee de ALV eerder heeft ingestemd, zoals de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten (IBD) en het beheer van voorzieningen zoals de Gemeentelijke ICT Inkoopvoorwaarden (GIBIT)
  • De opzet en uitvoering van een meerjarig programma voor de vernieuwing van de informatievoorziening van gemeenten (Common Ground).
  • Een beperkt aantal korte, projectmatige activiteiten, zoals de ontwikkeling van praktische instrumenten om ondermijning tegen te gaan

Financiering

De leden hebben ermee ingestemd om gemeenten in 2020 voor de eerste jaarschijf van het Meerjarenprogramma een bedrag van € 52,3 miljoen (inclusief btw) beschikbaar te laten stellen via het Fonds GGU, bestemd voor de verschillende programmaonderdelen. Dit bedrag is gelijk aan de gemeentelijke bijdrage voor 2019.

Meer informatie