Ketenbureau I-Sociaal domein

Gevolgen corona maatregelen voor projecten en evenementen in het sociaal domein

De uitbraak van het coronavirus en de genomen maatregelen om de verspreiding tegen te gaan, raken iedereen. Afgelopen dagen hebben we veel vragen ontvangen van gemeenten, zorgaanbieders en softwareleveranciers over lopende projecten. Ook zijn diverse bijeenkomsten geannuleerd. Hieronder treft u een overzicht aan van besluiten die afgelopen dagen zijn genomen n.a.v. de coronacrisis.

  • VNG Ledenbrief: omgaan met afspraken en contracten tussen gemeenten en aanbieders. VNG heeft woensdag 18 maart een ledenbrief verstuurd over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor gemeenten en de VNG. In deze brief wordt ook aandacht besteed dat er bij zowel aanbieders als gemeenten enige onduidelijkheid is ontstaan hoe in deze crisissituatie om te gaan met afspraken en contracten van aanbieders. VNG roept gemeenten op de aanbieders met wie ze een contract hebben, te blijven betalen: ook als er een andere of beperkte prestatie kan worden geleverd. Op die manier zorgen we ervoor dat het zorglandschap intact blijft. VNG is in gesprek met het Rijk over vergoeding van eventuele extra kosten die gemeenten hierbij maken door het Rijk. Zorgverzekeraars hebben eenzelfde soort afspraak met het Rijk. Dit besluit wordt de komende dagen verder uitgewerkt.
  • Vragen over aanlevertermijn productieverantwoording en controleverklaring. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein, de uitvoeringsorganisatie van gemeenten en zorgaanbieders voor het verminderen van de administratieve lasten in het sociaal domein, heeft afgelopen dagen vragen gekregen over de aanlevertermijn van de financiële productieverantwoordingen. De vraag is of deze termijn die is vastgesteld op 1 april, door gevolgen van de coronacrisis nog haalbaar is. Het Ketenbureau adviseert om in principe vast te houden aan de vastgestelde termijn.
  • Release iWmo 2.4 en iJw 2.4 volgens planning per 30 maart 2020 in gebruik. Zorginstituut Nederland en Ketenbureau i-Sociaal Domein hebben vragen ontvangen van gebruikers en softwareleveranciers over de ingebruikname van de releases iWmo 2.4 en iJw 2.4. Kan de release nog in gebruik worden genomen nu er speciale maatregelen in Nederland gelden vanuit het RIVM en de overheid in verband met het Coronavirus? Hebben ketenpartijen en softwareleveranciers nog voldoende capaciteit om de implementatie af te ronden? De afgelopen dagen hebben het Ketenbureau en het Zorginstituut daarom gezamenlijk een belrondje gemaakt naar de gemeenten, softwareleveranciers en zorgaanbieders om er zeker van te zijn dat er geen grote problemen zijn of worden voorzien. Hieruit blijkt dat softwareleveranciers gereed zijn voor de overgang naar de nieuwe releases. De meeste gemeenten en zorgaanbieders zien geen bezwaren bij de ingebruikname van de nieuwe releases. We hebben dan ook besloten de nieuwe releases in gebruik te nemen zoals gepland
  • Doorleefsessies IZO uitgesteld. Naar aanleiding van de ingestelde maatregelen van het RIVM in verband met de verspreiding van het Coronavirus is besloten de doorleefsessies IZO op 24, 31 maart en 1 april 2020 niet door te laten gaan. De bijeenkomsten worden verplaatst naar een nader te bepalen datum.
  • Kennis- en Praktijkdagen 2020 Contracteren Sociaal Domein uitgesteld. Ook de kennis- en praktijkdagen van het programma Inkoop & Aanbesteden Sociaal Domein worden uitgesteld. Deze dagen zouden plaatsvinden op 7, 8 en 9 april. Lees meer.
  • VNG Forum over Corona. Voor de onderlinge uitwisseling van ervaringen heeft VNG een ‘Coronaforum’ geopend voor iedereen die werkt bij een gemeente, veiligheidsregio of omgevingsdienst. Het forum biedt u de gelegenheid om vragen te stellen aan collega’s van andere gemeenten en om ervaringen en werkwijzen uit te wisselen. Bent u nog niet actief op de fora van de VNG, dan kunt u zich hiervoor eenvoudig aanmelden op de website ‘forum.vng.nl’.