GEMMA Waarderingsonderzoek 2020: 7.1

GEMMA Waarderingsonderzoek 2020: 7.1

Het GEMMA Waarderingsonderzoek 2020 is afgerond en de resultaten zijn bekend. Het gemiddelde waarderingscijfer van de 140 respondenten is uitgekomen op een 7.1. Alle respondenten bedankt voor jullie reacties!

Naast het mooie waarderingscijfer zijn de volgende aandachtspunten benoemd:

 • Zorg voor actualiteit van de content
 • Maak content vindbaar
 • Biedt mogelijkheden aan om meer te leren over architectuur
 • Duidelijke link tussen GEMMA Architectuur en de informatiekundige visie Common Ground.

Het volledige onderzoek is te vinden op GEMMA Online.

De eerste stappen zijn inmiddels gezet om de GEMMA te verbeteren. Er zijn meerdere bijeenkomsten gehouden met gemeenten die willen meewerken aan het ontwikkelen van de GEMMA. Het proces is te volgen via de groep Regie op ICT op het VNG Forum.

GEMMA Release

In deze release zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • De volgende standaarden zijn bijgewerkt:
  • GWSW.OroX 1.5.1
  • GWSW.OroX 1.5
  • GWSW 1.4.1
  • GWSW 1.5
  • GWSW 1.5.1
  • GWSW.RibX 1.5.1
 • Een groot aantal views is alleen nog beschikbaar in GEMMA Online en niet meer in de softwarecatalogus.

Deze maand: derde week Grip op Informatie

Van donderdag 15 tot en met donderdag 22 april 2021 vindt de derde week ‘Grip op Informatie’ plaats met een groot aantal gemeenten. De twaalf webinars met 37 sprekers uit 16 gemeenten staan in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid. Het initiatief voor deze week komt voort uit het gelijknamige project Grip op informatie, dat gemeenten voorbereidt op de komst van de Wet open overheid en het verbeteren van de gemeentelijke informatiehuishouding.
Meer info en aanmelden op Derde week van Grip op Informatie | VNG Realisatie

Digitale toegankelijkheid

De gefaseerde aanpak van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid heeft sinds de inwerkingtreding op 1 juli 2018 steeds meer aandacht gekregen. Het blijkt dat veel overheidsinstanties nog niet aan de eisen van het besluit kunnen voldoen. Dit geldt ook voor gemeenten. Voordat er oplossingen kunnen worden bedacht, is het belangrijk dat er overzicht is. Dat er vraag en aanbod is tussen gemeenten en leveranciers weten we, maar een register waarbij de digitaal toegankelijke leveranciers duidelijk naar voren komen is er nog niet.
De softwarecatalogus kan mogelijk uitkomst bieden. Per product of dienst kan worden aangegeven of er wordt voldaan aan de EN 301 549 en WCAG 2.1 eisen. Blijkt uit onderzoek op basis van de WCAG-EM dat er wordt voldaan aan de eis van digitaal toegankelijkheid, dan kan dit in de Softwarecatalogus worden opgenomen.

Handreiking 'Van Wob naar Woo'

Gemeenten krijgen na het inwerkingtreden van de Woo met belangrijke nieuwe verplichtingen te maken. Op 26 januari 2021 nam de Tweede Kamer de Wijzigingswet Wet open overheid (Woo) aan; de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo beoogt meer transparantie en actieve openbaarmaking van de overheid. Daarom verplicht deze wet -om uit eigen beweging- bepaalde categorieën informatie openbaar te maken. Ook schrijft de wet maatregelen voor om digitale documenten duurzaam toegankelijk te maken. Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van de Woo is er de handreiking Van Wob naar Woo. Deze handreiking beschrijft waartoe de Woo verplicht en wat er wijzigt ten opzichte van de Wob. Ook staan er aanbevelingen in voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. De handreiking komt eerder uit dan dat het wetsvoorstel Woo in de Eerste Kamer is aangenomen. De handreiking wordt geactualiseerd zodra de behandeling in de Eerste Kamer aanleiding geeft.

Leveranciers in de softwarecatalogus

Als leverancier is het mogelijk om gemeenten -die een pakket afnemen en deze (nog) niet hebben opgenomen via hun catalogus- een suggestie te sturen. Zo kan de leverancier een gemeente attenderen dat het pakket beschikbaar is. In de handleiding voor leveranciers staat uitgelegd hoe je dit kan doen. Een gemeente kan deze suggestie met één druk op de muis toevoegen aan de catalogus, zie de handleiding.