Open overheid

Gemeentesecretarissen: Praat mee over uitvoeringsgevolgen Coronamaatregelen

Wat betekenen de landelijke maatregelen en de maatregelen uit de nieuwe escalatielader Covid-19 voor de gemeentelijke uitvoering en handhaving? En welke gemeentelijke en landelijke randvoorwaarden zijn cruciaal om dit goed uit te voeren en te handhaven?

Kom daarover met collega-secretarissen op donderdag 29 oktober online in gesprek. We starten om 10.15 uur (digitale inloop vanaf 10.00 uur) en het duurt tot 11.30 uur. Collega Anne de Baat en het VNG-team transitiefase Corona nodigen u hiervoor van harte uit. 

Gereedschapskist aan maatregelen

In de bestrijding van het COVID-19-virus zet het kabinet een reeks van maatregelen in. Onlangs heeft het kabinet een ‘gereedschapskist’ gelanceerd. Doel van deze gereedschapskist is inzichtelijk maken welke instrumenten er zijn en hoe en wanneer bepaalde maatregelen genomen worden. Deze gereedschapskist is niet uitputtend en zal zich blijven ontwikkelen. Voor bestuurders geeft deze gereedschapskist een leidraad voor de besluitvorming over de maatregelen. Voor burgers maakt dit inzichtelijk en transparant welke maatregelen op welk moment kunnen gaan gelden. Voor de Corona-aanpak heeft het kabinet een routekaart opgesteld.

Effect op gemeentelijke uitvoering

De VNG is gevraagd om de gevolgen van deze maatregelen voor de gemeentelijke uitvoering in kaart te brengen. Daarmee willen we inzicht geven in de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van de maatregelen om daarmee:

  • In kaart te brengen wat de uitvoeringsgevolgen zijn van de maatregelen en welke kosten dit voor gemeenten met zich meebrengt
  • Het gesprek met het Rijk te kunnen voeren over uitvoerbaarheid van de maatregelen en uitvoerbaarheid als onderwerp op de agenda te houden
  • Zorgen dat bestuurders een goede afweging kunnen maken m.b.t. maatregelen (wat vergt het aan capaciteit)

Dialoog met GS-en

Dit VNG-onderzoek vindt in kort tijdsbestek en langs verschillende lijnen plaats. Een dialoog met gemeentesecretarissen vormt hierin een belangrijk onderdeel. Tijdens de sessie op 29 oktober zullen we starten met een presentatie van de voorlopige resultaten. Daarna voeren we gesprek op een aantal thema’s rond uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid, op basis van die resultaten. De inzichten uit de dialoog krijgen een plaats in de rapportage, die kort na de sessie wordt opgeleverd.

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met een link naar de online omgeving en het programma van de bijeenkomst.

Meer informatie

Uiteraard vindt u informatie op onze website.

Daarnaast kunt u terecht op de speciale coronapagina van de VNG.