Abonnementstarief Wmo

Gemeenten spelen regierol in abonnementstarief Wmo

In 2020 gaan inwoners voor voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning een maximale eigen bijdrage van 19 euro per maand betalen, het zogeheten abonnementstarief. Dat betekent veel voor gemeenten, die hiervoor hun beleid, hun werkprocessen en het berichtenverkeer moeten aanpassen. Dat is te lezen in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie.

Het abonnementstarief is ingevoerd om te voorkomen dat mensen met een beperking of een chronische ziekte te maken krijgen met een stapeling van zorgkosten en eigen bijdragen. De VNG, het CAK, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het ministerie van VWS ondersteunen gemeenten bij de invoering van het abonnementstarief. Zo zijn er in juni en september door het hele land regiosessies voor gemeenten georganiseerd, waar gemeenten kennis konden opdoen over de invoering en ervaringen konden uitwisselen over de voorbereiding hierop.

Minder administratieve lasten

De belangrijkste verandering voor gemeenten is dat zij met het abonnementstarief veel meer zelf de regie gaan voeren. Gemeenten geven vanaf 1 januari aan het CAK door welke inwoner een eigen bijdrage voor de Wmo moet betalen. Het CAK bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage en int deze. Ellen Koster, adviseur sociaal domein, VNG Realisatie: “Tot op heden worden er allerlei berichten uitgewisseld tussen gemeenten, CAK en zorgaanbieders. Dat wordt per 1 januari 2020 vervangen door één start- en een stopbericht voor de Wmo. De overgang naar deze nieuwe manier van werken is voor alle partijen nu een investering, maar als het eenmaal draait betekent dit een behoorlijke lastenverlichting.” Gemeenten moeten per inwoner inzichtelijk hebben welke Wmo-voorzieningen deze gebruikt, wat onder meer betekent dat de gemeentelijke software dit moet ondersteunen. Het programma voert daarvoor overleg met softwareleveranciers. Ook het berichtenverkeer tussen gemeenten en CAK wordt aangepast aan dit nieuwe proces.

Het volledige artikel leest u in het VNG Realisatie E-Magazine.