Common Ground

Gemeenten ontwikkelen met VNG Realisatie koppelvlak bevragingen ingeschreven personen

In samenwerking met Amsterdam, Den Haag en de Drechtsteden werkt VNG Realisatie sinds begin september aan een koppelvlak voor bevragingen ingeschreven personen. Zo’n koppelvlak beschrijft hoe software gebruik kan maken van persoonsgegevens uit een gemeentelijk gegevensmagazijn. Een groot deel van de gemeentelijke applicaties maakt gebruik van zulke persoonsgegevens. De bevragingen moeten in de toekomst gaan verlopen via een API, een application programming interface. Preciezer gezegd: een RESTful web API. Het streven is om op 1 oktober 2018 een eerste concept op te leveren.

Common Ground

Het nieuwe koppelvlak is nodig omdat de gemeentelijke systemen steeds grotere aantallen bevragingen moeten kunnen verwerken. Daarnaast is de ontwikkeling van zo’n API een stap op weg naar de Common Ground, de nieuwe, toekomstbestendige gemeentelijke ICT-infrastructuur. Gegevens ontsluiten bij de bron is een belangrijk onderdeel van de visie achter Common Ground, net als de agile werkwijze die ook bij de ontwikkeling van dit koppelvlak wordt toegepast.

Input gemeenten en ICT-leveranciers

Om dit project in goede banen te leiden, is VNG Realisatie op zoek naar input van andere gemeenten en van ICT-leveranciers. De ervaringen en meningen van gemeenten worden zeer op prijs gesteld omdat zij uiteindelijk met het nieuwe koppelvlak moeten gaan werken. De bijdragen van leveranciers zijn eveneens essentieel: zij zullen de koppeling uiteindelijk gaan bouwen.

Ontwikkelplatform Github

De samenwerking met leveranciers en gemeenten bij deze ontwikkeling zal verlopen via ontwikkelplatform Github. Hier kunnen zij documenten en issues inzien, vragen stellen, functionele wijzigingen indienen en verbetervoorstellen doen. Vanaf nu kunt u de voortgang volgen en uw bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de API. Na de persoonsgegevens zullen er ook soortgelijke koppelvlakken ontwikkeld worden voor kadastrale gegevens, gegevens over adressen en gebouwen en gegevens uit het handelsregister.