Common Ground

Gemeenten en VNG Realisatie ontwikkelen nieuwe standaard met 'agile' werkwijze

Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de ontwikkeling van de Zaak- Documentservices 2.0. De huidige standaard voor Zaak- en Documentservices, ZDS 1.2, voldoet niet meer aan de behoeften van gemeenten. Daarom is VNG Realisatie nu samen met een aantal gemeenten en samenwerkingsverband Dimpact een traject gestart om de Zaak- Documentservices te vernieuwen en beter aan te laten sluiten bij wensen van de gebruikers en de huidige stand van techniek.

Om deze standaard snel te ontwikkelen en af te stemmen met gemeenten en leveranciers wordt d de ‘scrum’ methodiek gehanteerd. De standaard zal dus bottom-up en met sprints ontwikkeld worden, waarbij de functionele behoeften van gemeenten centraal staan. De verwachting is dat de ontwikkeling hierdoor aanzienlijk sneller zal verlopen, net als de afstemming met gemeenten en ICT-leveranciers . Deze werkwijze is daarnaast in lijn met de filosofie achter Common Ground. Dit is de eerste standaard die op deze manier wordt ontwikkeld. Het leren omgaan met deze radicaal andere werkwijze is voor de gemeenten en VNG Realisatie dan ook een belangrijke nevendoelstelling.

Transparant en agile ontwikkelen

De leidende principes hierbij zijn maximale transparantie en een agile werkwijze. Door de ontwikkeling te laten plaatsvinden op het platform Github is het proces volledig inzichtelijk en kan iedereen zijn bijdrage leveren. De agile werkwijze wordt bereikt door het hanteren van de scrummethodiek. Deze flexibele, iteratieve werkwijze moet leiden tot snelle, direct inzetbare oplossingen. Het proces resulteert in een werkende standaard.  Naast toepasbare technische en functionele documentatie is ook een referentie-implementatie die moet voldoen aan GEMMA2 Architectuur en onderliggende standaarden als RGBZ 2 onderdeel van de Zaak- Documentservices 2.0.

Demo’s en Sprint reviews 

Het scrum team heeft de ‘nulsprint’, de aftrap van het project, inmiddels achter de rug. Tijdens de zogenoemde Demo en Sprint Reviews inspecteren gemeenten en ICT-leveranciers de resultaten van de sprints en verzamelen ze feedback. De Demo en Sprint Reviews zijn gepland op:

  • Donderdag 31 januari 2019
  • Donderdag 28 februari 2019, Utrecht
  • Donderdag 28 maart 2019
  • Donderdag 25 april 2019
  • Donderdag 23 mei 2019
  • Donderdag 20 juni 2019
  • Donderdag 18 juli 2019

De bijeenkomsten starten steeds om 9:30 uur en worden afgesloten met een lunch van 12:00 tot 13:00 uur. De exacte locaties maken wij later bekend.

Energie

Volgens Theo Peters, unitmanager Architectuur en Standaarden bij VNG Realisatie, biedt de agile werkwijze veel voordelen bij dit soort trajecten: “Op deze manier gaan we uit van de functionele vraag die leeft bij gemeenten, dat geeft energie en betrokkenheid. Deze werkwijze zorgt ook voor een werkende versie van de standaarden zodat ICT-leveranciers snel kunnen testen, inbouwen en nieuwe producten ontwikkelen. Het is niet alleen snel en efficiënt, maar ook samen investeren.”