Etalage Monitor Sociaal Domein

Gemeentelijke initiatieven data en monitoring uitgelicht in Etalage

Sinds de decentralisaties doen gemeenten allemaal hun eigen ervaringen op met de uitvoering van beleid in het sociaal domein. De analyse van deze ervaringen en de kwantitatieve en kwalitatieve data die zij hierbij opbouwen, biedt gemeenten een scala aan nieuwe mogelijkheden voor monitoring. Met die monitoring kunnen zij de effecten van hun beleid in kaart brengen en dat beleid vervolgens verbeteren. Hiervoor bestaan niet alleen landelijke instrumenten, zoals dataplatform Waarstaatjegemeente , maar ook een groot aantal interessante lokale initiatieven. In samenwerking met Movisie en VSO hebben de VNG en VNG Realisatie de meest veelbelovende gemeentelijke projecten nu gebundeld in de Etalage Monitoring Sociaal Domein.

27 Voorbeelden

Momenteel bevat de etalage 27 voorbeelden, afkomstig uit gemeenten van Almere tot Zwolle. Het gaat daarbij niet alleen om grote gemeenten als Rotterdam en Utrecht, maar ook om kleinere gemeenten als Borger-Odoorn en Horst aan de Maas. Een aantal voorbeelden is al bekend uit de eerste versie van de Etalage, die nu vervangen is door deze nieuwe versie. Maar er zijn ook nieuwe monitors, zoals de Utrechtse Ervaringwijzer rond het cliëntervaringsonderzoek in die gemeente. Het voorbeeld van Kennispunt Twente zoomt in op de manier waarop veertien regiogemeenten samenwerken aan de totstandkoming van een monitor. U vindt in de beschrijvingen ook links naar meer achtergrondinformatie en de gegevens van een gemeentelijk contactpersoon die u meer kan vertellen over het project. Graag breiden wij de etalage uit met nieuwe voorbeelden uit gemeenten; deze kunt u inzenden.

Verdiepende artikelen

Om meer achtergrond en duiding te geven aan de projecten uit de etalage, publiceren we een serie van vier verdiepende artikelen die steeds inzoomen op een of meerdere cases uit de etalage. Het eerste artikel, ‘Leren van cijfers en verhalen’ is vandaag verschenen. Hierin wordt aan de hand van monitoring van jeugdzorg in Eindhoven duidelijk dat de rol van data binnen gemeenten verandert: “Van afzonderlijk opererende onderzoekers die rapporten afleveren naar een gevarieerd team van beleidsmakers, wethouders, wetenschappers, onderzoekers en raadsleden dat de gekozen maatschappelijke trends en doelen volgt.” In de volgende artikelen komen onder meer de uiteenlopende ervaringen van de gemeenten Leiden, Amersfoort, Nijmegen, Wageningen en het Kennispunt Twente aan bod.