Basisregistratie Adressen en Gebouwen

Gemeente Zuidplas als eerste gemeente over naar BAG 2.0

De gemeente Zuidplas is de eerste gemeente die succesvol is aangesloten op de vernieuwde Landelijke Voorziening voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Daarmee heeft deze gemeente de technische migratie als onderdeel van het BAG 2.0 traject voltooid. Het is de bedoeling dat eind van dit jaar alle gemeenten deze stap hebben gezet.

Vanaf 1 juli 2018 geldt de gewijzigde Wet basisregistratie adressen en gebouwen (Wet BAG). De activiteiten die samenhangen met deze wetswijziging staan bekend als het BAG 2.0 traject. Gemeenten hebben, als bronhouder van de BAG in de afgelopen maanden verschillende activiteiten uit het stappenplan doorlopen om deze wetswijziging door te voeren in de werkprocessen en gebruikte informatiesystemen. 

Als één van de laatste stappen zijn de gegevens in de gemeentelijke registratie technisch aangepast op de eisen in de gegevenscatalogus BAG 2018. Ook worden deze gegevens nu volgens nieuwe berichtspecificaties aan de Landelijke Voorziening BAG aangeboden. Voor deze migratie is door het Kadaster in samenwerking met VNG Realisatie een standaardwerkwijze ontwikkeld. Hierbij controleert en vult de softwareleverancier van een gemeente de gegevens in de database aan op basis van een BAG (2.0) extract.

Vanuit VNG Realisatie zijn in de afgelopen maanden ook de noodzakelijke wijzigingen in de beschrijvingen van de binnengemeentelijke koppelvlakken doorgevoerd. Hierbij is gekozen voor een werkwijze waarbij geen aanpassingen in schema’s noodzakelijk zijn, maar door middel van zogenaamde extra elementen toch gegevens aan binnengemeentelijke afnemers geleverd kunnen worden. Op 26 februari 2019 is de definitieve versie van deze patch van StUF-BG 3.10 (inclusief alle bij de StUF 3.01 onderlaag behorende zaken) gepubliceerd . Deze worden door de softwareleveranciers in de gemeentelijke software verwerkt.

Gemeenten die met hun softwareleverancier nog geen planning hebben afgesproken voor de migratie naar BAG 2.0, wordt geadviseerd dat op korte termijn alsnog te doen. Ook wordt aangedrongen om de migratie niet uit te stellen tot het najaar als dit niet nodig is. Zoals uit deze eerste succesvolle aansluiting blijkt, zijn er op dit moment namelijk geen redenen meer om niet aan te sluiten.

Meer informatie is te vinden op de site van het kadaster