Zaakgericht Werken

Gemeente Groningen bloeiende proeftuin voor digitale democratie

Ter versterking van de lokale digitale democratie maakt de gemeente Groningen belangrijke stappen met de inrichting van een open source online platform voor burgerparticipatie. Hier kunnen burgers online meebeslissen over het beleid in hun woonomgeving.

Democratie in actie

Groningen is met dit project deelnemer van het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie. De transformatie in het sociaal domein, de implementatie van de Omgevingswet en de realisatie van de energietransitie zijn allemaal veranderingen met een enorme impact op het dagelijkse leven van vrijwel alle inwoners. Daarom is het belangrijk dat zij gehoord worden en invloed krijgen op de keuzes van hun lokale bestuur. 

Dit en meer inspirerende voorbeeld(en) vindt u op 'Werken aan één overheid'.