Basisregistratie adressen en gebouwen

Gebruikersonderzoek basisregistraties

Om een beter beeld te krijgen van de tevredenheid van verschillende (potentiële) gebruikers van basisregistraties laat het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een gebruikersonderzoek uitvoeren. Gemeenten zijn belangrijke gebruikers van verschillende basisregistraties. Daarom de oproep is om de tijd te nemen om de vragenlijst in te vullen.

Gebruikt u voor uw werk gegevens uit (het stelsel) van basisregistraties? Denk bijvoorbeeld aan adres- of gebouwgegevens (BAG), persoonsinformatie (BRP) of de digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd (BGT).

Als (potentiële) gebruiker kunt u dan deelnemen aan dit brede gebruikersonderzoek. Oók als u (de gegevens van) de basisregistraties niet kent of niet wenst te gebruiken, kunt u deelnemen. Dan krijgt u een beperkt aantal vragen voorgelegd. Het onderzoek moet aanknopingspunten bieden om de basisregistraties beter af te stemmen op de wensen en behoeften van (potentiële) gebruikers.

Hoe neemt u deel aan dit onderzoek?

Door op deze link te klikken, komt u bij de vragenlijst die u in ongeveer 15 minuten kunt doorlopen. De invulduur is afhankelijk van het aantal basisregistraties dat u gebruikt. U kunt de vragenlijst tot uiterlijk 28 februari invullen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Berenschot in samenwerking met onderzoeksbureau Statisfact. De verzamelde onderzoeksgegevens worden uitsluitend gebruikt voor dit onderzoek.

Mocht u vragen hebben over het onderzoek, mail dan naar het ministerie onder vermelding van Onderzoek Gebruik Basisregistraties.

Meer informatie over het Stelsel van Basisregistraties?

Meer informatie over het Stelsel van Basisregistraties en de 10 verschillende basisregistraties is te vinden op de website over de Digitale Overheid.

Meer informatie over de doorontwikkeling van een aantal geo-basisregistraties tot een samenhangende objectenregistratie is te vinden op de website van VNG.