data

Forum Data Science Hub gaat samen met Kennisnetwerk Data & Smart Society

De Data Science Hub op VNG Fora gaat op 1 januari 2021 samen met het Kennisnetwerk Data & Smart Society op Pleio. Door de integratie van beide platforms komen twee netwerken samen die zich allebei richten op de uitwisseling van gemeentelijke kennis en ervaring met data. Bezoekers en leden van het forum kunnen na de jaarwisseling terecht op kennisnetwerkdata.pleio.nl.

Behoefte aan samenwerking

De bijna 1900 leden van het VNG Forum Data Science Hub richten zich op het oplossen van gemeentelijke vraagstukken me behulp van data science. In deze omgeving vinden gemeenten elkaar voor de uitwisseling van kennis, ideeën en ervaringen. Waar nodig speelt de VNG hierbij een faciliterende rol. Uit de berichten en discussies van afgelopen jaren blijkt dat gemeenten vooral behoefte hebben aan samenwerking met andere gemeenten om daar verder mee te komen.

Brede doelgroep

Het Kennisnetwerk Data & Smart Society richt zich op het delen van kennis met een brede doelgroep. Het geeft daarnaast aandacht aan lopende projecten en programma's van de VNG en kent subgroepen over VNG-thema's als Ondermijning en het Wmo Voorspelmodel. Waar het forum vraaggericht en ‘bottom up’ werkt, deelt het Kennisnetwerk via meetups en workshops algemene kennis over data-gerelateerde onderwerpen. Denk daarbij aan ethiek, het verantwoorden van AI-gebruik en organisatievraagstukken rond datagedreven werken. Daarmee richt het kennisnetwerk zich op een brede groep gemeenteambtenaren die te maken kunnen krijgen met datagedreven werken, zoals beleidsmedewerkers.

Steviger verbinden

Door de samenvoeging van de beide platforms willen we beide werelden steviger met elkaar verbinden. Zo brengen we specialisten en generalisten dichter bij elkaar en kunnen ze elkaar in deze omgeving beter vinden en profiteren van elkaars activiteiten.

Sluit u ook aan bij het Kennisnetwerk Data & Smart Society

Bent u nog geen lid van ons kennisnetwerk? U kunt zich gratis aanmelden. Maar u kunt natuurlijk ook gewoon een kijkje nemen. Naast de nieuwe forumfunctie vindt u op onze Pleio-pagina bijvoorbeeld ook de Kennisbank Data & Smart Society en het archief met informatie over de eerdere meetups.