Format voor registratie en financiering meerkosten gepubliceerd

Format voor registratie en financiering meerkosten gepubliceerd

VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te laten verrichten om goede zorg te verlenen en kwetsbare mensen te beschermen. Om de uitvoering van de regeling te bespoedigen en administratieve lasten rondom de aanvraag en de verantwoording over 2020 te beperken zijn formats en modellen ontwikkeld. Het format registratieformulier voor de verrekening van de meerkosten is gepubliceerd.

Zorgaanbieders kunnen met het format hun meerkosten over de periode waarin de coronamaatregelen gelden, registreren. De registratie dient als specificatie en onderbouwing van het te factureren bedrag.

Het format registratieformulier voor de verrekening van de meerkosten is opgesteld door de branches van zorgaanbieders, VNG, VWS en het Ketenbureau i-Sociaal Domein. U kunt het downloaden op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein (zie community ‘Administratieve en financiële processen tijdens coronacrisis’). Via deze community kunnen gemeenten en zorgaanbieders ook reageren op berichten, vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

De formats en modellen ondersteunen gemeenten en aanbieders bij het beperken van de uitvoeringslast bij het uitvoeren van de regelingen. De gezamenlijke partijen roepen gemeenten en zorgaanbieders dwingend op om deze formats te gebruiken afrekenen.

Om de eenduidigheid bij het afhandelen van de afspraken rondom financiële zekerheid bij corona te vergroten en administratieve lasten te verminderen zijn of komen meerdere formats beschikbaar:

  1. Een format om de aanspraak op grond van de omzetgarantie te onderbouwen en in te dienen.
  2. Een model addendum om lopende contracten tussen gemeenten en aanbieders te kunnen wijzigen (volgt de eerste week van juli)
  3. Een accountantsprotocol dat geschikt is voor de verantwoording van de bijzondere middelen in coronatijd (volgt later dit jaar)