Fiets of rijwiel? Eenduidigheid bespaart tijd

Fiets of rijwiel? Eenduidigheid bespaart tijd

De tweede kwartaalupdate van de UPL (Uniforme Productnamenlijst) op 15 november jl. bevat een geschoonde lijst en nieuwe toevoegingen. Het lijkt een wat saaie update, maar bij deze wij helpen u graag uit uw droom. De UPL is belangrijk en gaat steeds belangrijker worden in de dienstverlening van gemeenten richting burgers, bedrijven en instellingen. Hieronder een update van de projecten die VNG Realisatie uitvoert voor en door gemeenten en die straks gevolgen hebben voor de ‘juiste woordkeuze’ ter verbetering van de snelheid van samenwerken.

Er staan nu 600 producten die gemeenten aanbieden in de product- en dienstencatalogus (PDC) in de UPL. De UPL is een lijst met uniforme naamgeving voor producten en diensten van de Nederlandse overheid. In de dagelijkse praktijk gebruiken op dit moment gemeenten verschillende benamingen voor registraties, zoals rijwiel in plaats van fiets. Of toelage in plaats van subsidie. Binnen de gemeente is dat geen probleem. Het wordt wel een probleem als personen of bedrijven zaken afhandelen bij meerdere gemeenten. Een voorbeeld: bewindvoerders die bevoegd zijn om voor meerdere cliënten producten af te handelen in het domein Werk en Inkomen. Gebrek aan eenduidigheid in de benamingen (toelage of subsidie) geeft verwarring. Daarnaast is het voor centrale voorzieningen zoals Machtigen, eHerkenning of landelijke websites belangrijk dat er over hetzelfde product gesproken wordt over verschillende gemeenten heen. Samenwerken op basis van een gestandaardiseerde lijst aan deze voorzieningen bespaart tijd omdat in een oogopslag duidelijk wordt om welke gemeentelijke producten het gaat. Hieronder een korte opsomming over het gebruik van de UPL, de projecten die nu lopen en alvast een doorkijkje naar december 2022: Single Digitale Gateway,

Aanpak Machtigen

Project Machtigen onderzoekt of de huidige Uniforme Productnamenlijst (UPL) voldoende is voor het machtigingendomein of dat de UPL aangepast moet worden en/of uitgebreid met andere producten en diensten.
Met het project Machtigen krijgen we inzicht in voor welke producten een machtiging mogelijk is, en of daar deelverzamelingen binnen bestaan (bewindvoerder heeft andere bevoegdheden dan mantelzorger). Er wordt onderzocht of de benaming duidelijk is voor burgers en bedrijven en er wordt per product een begrijpelijke uniforme beschrijving opgesteld. Dat laatste zit nog niet in de UPL.

Vervolgstappen project Machtigen

De volgende stap is het vaststellen van de lijst met producten en diensten in het machtigingsdomein met uniforme naamgeving (en begrijpelijke toelichting) om deze toe te voegen aan de UPL. Daarna wordt deze lijst met duidelijke uitleg van nut en noodzaak aan gemeenten aangeboden. Tot slot wordt vanuit dit project een voorstel verwacht voor een ontwikkel- en beheerplan van de UPL met gemeenten en de beoogde beheerder.
In dit project werkt VNG Realisatie samen met de gemeenten Rotterdam, Den Haag en Amsterdam en de Belastingsamenwerkingsverbanden BSR en GBLT

eHerkenning

Naast een betere gemeentelijke dienstverlening, helpt het gebruik van naamgeving conform de UPL ook bij eHerkenning. Dit werkt bijvoorbeeld makkelijker voor bouwbedrijven: zij autoriseren werknemers binnen eHerkenning om vergunningen aan te vragen namens het bedrijf in een gemeente. Voor iedere gemeente moet worden uitgezocht wat de juiste benaming is voor de vergunningen. Dit kost tijd, het scheelt dus tijd voor alle betrokkenen als de autorisatiedatabase van eHerkenning uniforme productnamen toont.

Single Digital Gateway

Vanaf december 2022 moeten overheden informatie over 90 producten en diensten ontsluiten via YourEurope.eu. Hiervoor wordt (onder regie van de VNG) een centrale oplossing gebouwd die alle gemeenten kunnen gebruiken: de SDG Invoervoorziening. Dan is het wel handig als de Engelstalige teksten die hiervoor worden ontwikkeld, voor elke gemeente over hetzelfde product gaan, met een uniforme benaming. Het projectteam zoekt daarom ook de samenwerking met het ministerie van AZ, die in het kader van de Single Digital Gateway (SDG) richtlijn een uitwerking maakt voor tientallen Engelstalige productteksten, op basis van een eenduidige titel.