Fieldlab 2021

Fieldlab DOiT 2021 digitale overheid in transitie

Welkom op het Fieldlab DOiT. Op 3, 4 en 5 februari vindt het online Fieldlab 2021: Digitale Overheid in Transitie

(DOiT) plaats. Een initiatief van BZK, VNG, IPO, Het Waterschapshuis en het Netwerk van Publieke Dienstverleners. Met als doel: aan de slag om de volgende fase te bereiken in innovatie van de digitale dienstverlening.

Onderzoeken, uitproberen en uitvoeren. Het Fieldlab DOiT 2021 is een online werkplaats waar een diverse groep mensen uit overheid, markt en wetenschap hands on aan de slag gaat om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken met vernieuwende methoden en technieken. De thema’s die worden aangepakt zijn ‘Opschalen en Digital Twin’, ‘Publiek-private samenwerking in schuldenproblematiek’, ‘Werk aan uitvoering’, ‘Digitale inclusie’, ‘Technologie en publieke waarden’, ‘Standaardisatie en Common Ground’ en ‘Digitalisering vanuit Europa’.

Het fieldlab wordt georganiseerd onder de vleugels van het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO). Niet voor niets: de beweging naar één overheid wordt immers steeds sterker. Tijdens het openingsdebat onder leiding van dagvoorzitter Emine Özyenici (CIO SVB) zal dat ook het gespreksonderwerp zijn: de noodzaak om als één overheid op te trekken in het maken van beleid rondom digitalisering. Uitvoerbaarheid is een belangrijk thema daarin. De gespreksdeelnemers zijn Marieke van Wallenburg (DG BZK en voorzitter OBDO), Nathalie van Berkel (RvB UWV), Gerhard van den Top (dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi en Vecht), Jan van Ginkel (concerndirecteur provincie Zuid-Holland) en Franc Weerwind (burgemeester Almere en VNG).

Wilt u bij het openingsdebat zijn meld u dan aan. Interesse in één van de andere sessies, energizers of keynotes kijk dan op werkenaaneenoverheid.pleio.nl voor het totale programma.