Consultatie Gegevenslandschap

Extra Bijeenkomst Consultatie Gegevenslandschap 4 juli in Den Haag

Wegens grote belangstelling organiseert VNG Realisatie op 4 juli een extra bijeenkomst over de uitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap specifiek voor gemeenten. Ditmaal in Den Haag. De bijeenkomsten van 20 en 27 juni in Amersfoort en ’s Hertogenbosch zitten vol. De uitkomsten van deze middagen gebruiken wij om de instrumenten verder te verfijnen en uit te breiden. Uw inbreng wordt hierin bijzonder gewaardeerd. 

Voor leveranciers is er een korte toelichting op de Leveranciersbijeenkomst van 7 juni a.s. Reacties ontvangen we graag via de online consultatie (via de Denk Mee Knop).

Common Ground biedt met een gelaagd architectuurmodel praktische handvatten om aan deze vernieuwing invulling te geven. Door VNG Realisatie is de Common Ground lagenarchitectuur nu reeds uitgewerkt naar het gemeentelijke gegevenslandschap. Per laag van dit gegevenslandschap is een detailuitwerking gemaakt van de functies waaraan door een gemeenten, of gemeentelijke samenwerking invulling gegeven moet worden.