Enquête GT Print

Enquête GT Print

GT Print (voorheen GT MFP) nodigt gemeenten en deelnemingen (organisaties met > 50% eigendom gemeente) uit tot het invullen van een enquête over hun eventuele deelname aan de voorgenomen collectieve aanbesteding GT Print. Hierin inventariseren we de huidige situatie (hoeveel wordt er nu geprint, wie is de leverancier, tot wanneer loopt het contract, en dergelijke) en vragen we gegevens voor een eventuele deelname aan een gezamenlijke aanbesteding (wat zijn de eisen en wensen, in hoeverre is er interesse, en dergelijke).

Op basis van de enquête kunnen de eisen en wensen worden bepaald. De enquête is uiteraard nog geen inschrijving. De daadwerkelijke inschrijvingsronde staat gepland voor juni 2019.

Momenteel wordt er ook gewerkt aan het strategiedocument voor GT Print. Het is al besproken in de klankbordgroep. In april 2019 zal het strategiedocument worden gepubliceerd en kunnen leveranciers erop reageren. Die krijgen dan de gelegenheid om hun specifieke oplossing naar voren te brengen. Als het strategiedocument voor GT Print is gepubliceerd, besteden we daar in de eerstvolgende nieuwsbrief aandacht aan.

> Enquête GT Print

Nieuwe naam: GT Print

Het project is van naam gewijzigd, omdat de oude naam, GT MFP, de lading niet dekte. Er zullen namelijk ook andere printers dan MFP’s worden aanbesteed. De nieuwe projectnaam is GT Print.