Eerste Haal Centraal API in productie: BRK Bevragen

Eerste Haal Centraal API in productie: BRK Bevragen

De eerste Haal Centraal API is in productie genomen door het Kadaster. Het gaat om BRK Bevragen. Met deze API kunnen gemeenten efficiënter en effectiever gebruikmaken van gegevens uit de Basisregistratie Kadaster ten behoeve van primaire processen zoals fraudebestrijding, belastingzaken, vergunningen en handhaving.

Hoe werkt dit?

Gemeenten gebruiken voor alle processen gegevens uit de basisregistraties van de overheid. Zij hebben nu vaak een gegevensmagazijn ingericht en slaan (lokaal) gegevens op in hun processystemen.

Gemeenten willen af van deze kopieën en de gegevens rechtstreeks afnemen bij de landelijke registraties. Dat bevordert de kwaliteit van de dienstverlening, voorkomt fouten en scheelt kosten voor beheer en onderhoud van koppelingen en gegevensmagazijnen. Zonder kopieën is het ook gemakkelijker om te voldoen aan privacy wetgeving.

Een Application Programming Interface (API) maakt het mogelijk dat twee systemen rechtstreeks met elkaar kunnen communiceren; een soort digitale stekkerdoos. Haal Centraal richt zich op de ontwikkeling van API’s voor de BRK, BAG, BRP, het Handelsregister en de WOZ.

Haal Centraal BRK Bevragen

Met BRK Bevragen - de eerste API die nu vanuit Haal Centraal wordt opgeleverd - kan een afnemer gegevens in de Basisregistratie Kadaster (BRK) zoeken en raadplegen. De gemeenten Rotterdam en Den Haag bijvoorbeeld, willen met hun webinzagefunctie aansluiten op de BRK om verschillende medewerkers van de gemeente te ondersteunen bij hun werkzaamheden. Op deze manier kunnen medewerkers namelijk eenvoudig percelen en appartementsrechten vinden met hun zakelijk gerechtigden, in samenhang met de gegevens uit de BAG, de BRP en het Handelsregister.

BRK Bevragen wordt de komende maanden uitgebreid met informatie over beperkingen (privaat en publiek), beslagen en hypotheken. De eerstvolgende Haal Centraal API die live gaat, is BAG Bevragen. Deze API volgt naar verwachting deze zomer. 

Gebruiker centraal

Het Kadaster biedt BRK Bevragen aan voor gemeenten, waterschappen en belastingsamenwerkingen. Alle Haal Centraal API’s worden ontwikkeld vanuit het gebruikersperspectief. Dit betekent dat de functionaliteiten zijn gebaseerd op de vraagarticulatie van gebruikers. Bij de ontwikkeling van BRK Bevragen zijn vanuit Haal Centraal bijvoorbeeld handhavers, rioolbeheerders, veiligheidscoördinatoren en medewerkers vanuit vergunningen en belastingheffing betrokken.

De API’s zijn ook makkelijk in het gebruik voor softwareontwikkelaars die afnemende systemen moeten aansluiten.

Common Ground

Haal Centraal past naadloos in de informatiekundige visie Common Ground waarbij gegevens worden opgehaald bij de bron. Dit stelt gemeenten in staat om flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving (AVG) en efficiënt om te gaan met data.

Aansluiten

Informatie over het aanmeldproces, zowel voor de externe testomgeving als de BRK Bevragen productie-omgeving, vindt u op de website van het Kadaster.

Meer weten?

Het programma Haal Centraal is een initiatief van de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Eindhoven in samenwerking met het Kadaster, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), Kamer van Koophandel, VNG en VNG Realisatie. Het programma wordt gefinancierd vanuit de Investeringspost Digitale Overheid als onderdeel van de agenda NL DIGIbeter.

Kijk op de website van VNG Realisatie en GitHub voor meer informatie over Haal Centraal.