Dame in rolstoel voert haar pgb-administratie uit

Eerste gemeenten starten voorbereidingen voor aansluiting op PGB2.0

In het derde kwartaal van 2021 starten de voorbereidingen voor de daadwerkelijke aansluiting van een eerste groep gemeenten op PGB2.0, het nieuwe systeem voor de uitvoering van het persoonsgebonden budget. De gemeenten worden momenteel geworven.

Betere administratieve ondersteuning

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een budget dat mensen met een chronische beperking of ziekte toegekend kunnen krijgen om zelf zorg in te kopen. Het PGB2.0-systeem verzorgt de administratieve ondersteuning van budgethouders, hun zorgverleners, de verstrekkers (gemeente of zorgkantoor) en de SVB bij het beheren van toegekende budgetten en zorgovereenkomsten en het registreren en betalen van zorgdeclaraties. Met PGB2.0 kan dit sneller, gemakkelijk, overzichtelijk en veilig.

Leren van ervaringen

Tijdens de aansluitfase wordt een eerste groep gemeenten intensief begeleid. Het gaat in eerste instantie om een selecte groep om in de praktijk te ervaren welke specifieke situaties bij gemeenten vragen om een gedifferentieerde aanpak tijdens de landelijke implementatie. Zo verschillen gemeenten onderling in beschikbare ICT-systemen en in de organisatie van de uitvoering van het pgb.

Deze eerste aansluiting gaat vooraf aan de start van de landelijke invoering van het PGB2.0-systeem door gemeenten in 2022. Gemeenten volgen hiermee qua aanpak het scenario dat ook voor zorgkantoren is gebruikt en waarmee goede ervaringen zijn opgedaan. Zorgvuldigheid boven snelheid blijft het uitgangspunt. 

Vertrouwen gegroeid

Inmiddels zijn 14 zorgkantoren en 1 gemeente aangesloten op het PGB2.0-systeem. Daardoor hebben nu in totaal 16.481 budgethouders en ruim 29.500 zorgverleners toegang tot het PGB Portaal (onderdeel van PGB2.0). Zij waarderen het portaal gemiddeld met een 7,9. Gebruikers vinden het nieuwe systeem overzichtelijk, het indienen van declaraties gaat makkelijk, uitbetaling aan zorgverleners gaat snel, net zoals het afsluiten en wijzigen van zorgovereenkomsten.

Het PGB2.0-systeem is nog steeds in ontwikkeling. De afgelopen periode is geïnvesteerd in de robuustheid van het systeem. De komende periode komen functionaliteiten voor gemeenten stapsgewijs beschikbaar.

Aanpak landelijke implementatie

Wanneer de volgende groep gemeenten - ook wel tranche genaamd - kan aansluiten, ontvangen gemeenten een gerichte uitnodiging van de VNG. Deelname aan een tranche gaat altijd in overleg. Een gemeente ontvangt de uitnodiging minimaal 6 maanden voor datum geplande livegang, zodat er voldoende tijd is voor het treffen van voorbereidingen en het informeren van budgethouders, vertegenwoordigers en zorgverleners. 

Meer weten?

Meer over het PGB2.0-programma leest u in de PGB2.0-groep op VNG Fora. U vindt deze groep onder het Sociaal Domein. Werkt u voor een gemeente en heeft u nog geen account? U kunt zich hier registreren.