i4Sociaal

Een weg door het doolhof

Inwoners beter helpen als het gaat om werk en inkomen: dat is de missie van i4Sociaal. Dit samenwerkingsverband van zes gemeenten slaat de handen ineen om oplossingen te ontwikkelen waarin de inwoner, en niet de veelheid aan regelingen, het uitgangspunt is. De wethouders van Groningen en Enschede vertellen erover in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie.

Mattias Gijsbertsen, wethouder in Groningen: “Ik vind echt dat we mensen in dit land een doolhof van allerlei regelingen insturen en dat wij als overheid dan op een toren alleen maar staan toe te kijken als ze de verkeerde afslag nemen. Dat moet anders, we moeten echt aan de slag om mensen beter te helpen.” Zijn collega in Enschede, wethouder Arjan Kampman: “We hebben als overheid een complexe wereld gemaakt van regelingen, die niet aansluit bij de leefwereld van onze inwoners.” Het samenwerkingsverband i4Sociaal wil dit veranderen. De samenwerking startte met vier gemeenten, vandaar de naam i4Sociaal. Inmiddels zijn meer gemeenten aangehaakt: Enschede, Groningen, Deventer, Zaanstad, Leeuwarden en Zwolle. Ze worden ondersteund door de Coöperatieve Vereniging Dimpact, het programma Toekomst Werk en Inkomen van het ministerie van SZW en VNG Realisatie.

Overzicht

In het artikel vertellen beide wethouders wat inmiddels is gerealiseerd en wat er op de planning staat voor i4Sociaal. Zoals de pilot in Enschede voor het thema bijstand, met als doel om de drempel te verlagen voor mensen die vanuit de bijstand aan het werk gaan. Die drempel is nu vaak hoog, omdat deze stap inkomensonzekerheid met zich meebrengt. Met de in Enschede, in samenwerking met de VNG, ontwikkelde oplossing krijgen inwoners in een digitale omgeving binnenkort een helder overzicht van hun uitkering en hun (toekomstige) salaris. Ook zien ze er op welke regelingen ze recht hebben en kunnen ze die aanvragen. Ze krijgen nu al algemene informatie over bijstand en voorzieningen op de website MaximaalJezelf, die ook de gemeente Groningen gebruikt. Groningen is begonnen met een aantal minimaregelingen: de individuele inkomenstoeslag, de individuele studietoeslag en de vergoeding kosten kinderopvang. Op MaximaalJezelf krijgen inwoners op een (ook voor laaggeletterden) toegankelijke manier inzage in welke minimaregelingen er zijn.

Samen versnellen

Door samen te werken en de vraagstukken te verdelen, wordt de ontwikkeling van oplossingen versneld, zeggen beide wethouders. “Het is prettig om dit samen te doen, om ook samen met het ministerie en de VNG te kijken tegen welke dilemma’s we aanlopen en hoe we die samen kunnen tackelen,” zegt Arjan Kampman. Die dilemma’s zijn er genoeg, bijvoorbeeld op het vlak van de uitwisseling van gegevens tussen werk en inkomen en het zorgdomein. Het zou gemeenten en daarmee hun inwoners veel helpen als dat eenvoudiger werd en daarvoor wordt onder meer samengewerkt met het programma Toekomst Werk en Inkomen (TWI) van het ministerie van SZW.

De VNG werkt met gemeenten en partners zoals het ministerie van SZW, UWV, BKWI en het Inlichtingenbureau aan diverse projecten voor het domein werk en inkomen, vertelt Nico Romijn, CIO bij de VNG en lid van de stuurgroep TWI. Alle inspanningen zijn erop gericht dat inwoners straks veel meer zelf de regie over hun eigen gegevens kunnen voeren. Nico Romijn: “Dat inwoners zelf de regie gaan krijgen is echt een andere manier van werken. In de pilots in onder meer Groningen en Enschede ervaren we hoe dat kan werken.”

Het volledige artikel leest u in het VNG Realisatie E-Magazine