Digitale dienstverlening

Eén-overheidsgedachte vraagt om duidelijke visie

In hoeverre is de overheid in staat om het digitale dienstverleningstempo van de buitenwereld bij te houden en aan te haken op de wensen en eisen van burgers en bedrijven? In een interview met IBestuur zegt Algemeen directeur VNG Jantine Kriens dat dit alleen maar kan vanuit de één-overheidsgedachte.

Wat Kriens betreft is het dan wel nodig dat er een visie op één overheid wordt geformuleerd. 'Zorg dat je op kabinetsniveau verantwoordelijkheid neerlegt die ook sectoroverstijgend kan zijn, die het grote plaatje neer kan zetten, daar leiding aan kan geven en daar ook de financiën aanhangt die nodig zijn. Een visie daarop ontbreekt tot nu toe, maar ik denk dat het geen optie is om het niet te doen.

De vraag is ook niet óf het gebeurt, maar wannéér. Als die visie niet geformuleerd wordt, dan is het wachten op het moment de overheid ertoe gedwongen worden. Bijvoorbeeld vanuit een crisissituatie. Wat dat betreft is het gevoel van urgentie wel toegenomen, maar ik ben er nog niet gerust op dat die urgentie inmiddels zo groot is dat we daarin ook het belang van één overheid zien.'

Aantal stappen

Volgens Kriens is er een aantal stappen die overheden nu zouden moeten maken, waarbij het uitgangspunt de één-overheidsgedachte is. 'Zorg dat je daarbij een aantal basisdingen, zoals de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), snel oppakt en goed organiseert. Vervolgens is het zaak om werkprocessen binnen overheden te analyseren en te kijken waar dingen anders aangepast kunnen of móeten worden.

Eén minister ICT niet de de oplossing

Het is een gemiste kans dat organisaties als UWV, Sociale Diensten of SVB verschillende werkprocessen inzetten, terwijl zij allemaal te maken hebben met dezelfde doelgroep. Wat mij betreft ligt daar de winst naar de toekomst. Hoewel Kriens voorstander is van de één-overheidsgedachte, gelooft zij niet dat één minister van ICT de oplossing is. 'Het nadeel als alles wordt ondergebracht bij één iemand is dat de ander zich daar niet mee hoeft te bemoeien en daar ook gemakkelijk zijn handen van af kan trekken. Iedereen moet aan de slag! aldus Kriens.