Digitaal Stelsel - slagsessie

In één klap bij met de Slag-sessie

In april 2017 start het Programma Aan de slag met de Omgevingswet met een nieuw soort bijeenkomsten: de Slag-sessies. Ze zijn op vier plekken, verspreid over het land. De Slag-sessies zijn uitsluitend voor programmamanager of projectleider implementatie Omgevingswet van een gemeente, provincie, waterschap, omgevingsdienst, veiligheidsregio en GGD/GHOR-regio of rijkspartij?

Doel van de slag-sessies

Projectleiders en programmamanagers kunnen onderling kennis en ervaring uitwisselen. Ook informeert het programma hen over de producten en activiteiten die met collega’s in het land zijn ontwikkeld. Daarbij gaat het om producten op het gebied van invoeringsondersteuning en bijvoorbeeld demonstraties van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Wat kunnen de deelnemers daar in hun eigen werk mee? En welke effecten verwachten zij ervan op bijvoorbeeld de eigen organisatie of op de samenwerking met allerlei partijen als stakeholders en ketenpartners?